Liberalerna: Vi välkomnar en regionförstoring

Liberalerna i Jönköping-Östergötland-Kalmar välkomnar en regionförstoring Idag har indelningskommittén presenterat ett förslag till geografisk indelning av framtida regioner. Det skriver Liberalerna i ett gemensamt uttalande.

Liberalerna i sydöstra sjukvårdsregionen välkomnar förslaget som innebär ett tydligt steg i riktning mot regionförstoring. Vi har med gemensamma krafter i över ett decennium aktivt drivit på frågan om en större region. Redan 2006 lämnade företrädare för dåvarande Folkpartiet Liberalerna i Jönköpings-, Östergötlands- och Kalmar län in en gemensam motion där vi pekade på fördelarna med en större gemensam region med ett befolkningsunderlag på nästan 1,5 miljoner. De fördelar som då lyftes fram är relevanta även idag. Öppenhet har hela tiden funnits för att angränsande län ska kunna ansluta sig och nu välkomnar vi en närmre dialog även med Kronoberg för att tillsammans se hur vi bäst stakar ut en färdväg framåt.

För att de delar av landet som ligger utanför dagens storstadsregioner ska kunna hävda sig i debatten och få rimligt inflytande behöver den regionala nivån representera en större del av befolkningen. Ett direktvalt regionfullmäktige i den framtida region som idag presenterats skulle innebära att våra invånares intressen på såväl nationell som europeisk nivå stärks markant.

Liberalerna i den nuvarande sjukvårdsregionen ser fram emot ett fortsatt arbete för att tillsammans skapa en gemensam regionkommun där vi ytterligare stärker arbetet med landets/världens bästa hälso- och sjukvård, långsiktiga nödvändiga infrastruktursatsningar, ytterligare resurser för regional tillväxt och tillgång till utbildning/forskning med hög kvalité.

 

Röster om den presenterade kartan: 

”Jag tycker det är ett spännande och positivt förslag att utgå ifrån det fortsatta arbetet. Jag är stolt över att Liberalerna sedan länge arbetar framåtsyftande och aktivt bidrar i att utforma en kommande större region.”
Jimmy Henriksson (L) Gruppledare Liberalerna i Region Jönköpings län 

”Äntligen börjar vi skymta hamnen och vet åt vilket håll vi ska ro! En framtida storregion där våra län ingår kommer tillvarata en tidigare outnyttjad potential inte minst vad gäller arbetsmarknadsmässiga vinster”.
Anita Jernberger (L) Regionråd i Region Östergötland

”Nu ska vi fylla samarbetet med innehåll för att göra alla regioninnevånare till vinnare. Det finns många detaljer kvar att lösa innan en storregion kan bli verklighet men nu är ett viktigt steg taget.”
Pierre Edström, Gruppledare Liberalerna landstinget i Kalmar län

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.