Martin Hytting (M): Folkomrösta om regionbildningen

Folkomrösta om regionbildningen! När man tar del av den politiska debatten kan man tro att vi nu redan har bildat en storregion med Jönköping, Östergötland, Kalmar och Kronoberg. Så är ju inte fallet. 

Jag har följt denna debatt under ett flertal år och när vi väl bildade region, bestod den av enbart Jönköpings län genom en sammanslagning av Landstinget och Regionförbundet. Denna lösning tror jag väl är förankrad bland länets medborgare. När jag nu träffar människor i olika sammanhang hör jag sällan – läs aldrig – att det finns en önskan att redan nu gå vidare med en regionförstoring. Därför anser jag att innan några beslut om detta fattas bör detta underställas en regional folkomröstning i samband med de allmänna valen senast 2018.

Martin Hytting (M) Ledamot av regionfullmäktige

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.