Debatt: Politiken måste överordna sig bankkapitalet

I två skriftliga frågor till finansmarknadsministern riktade riksdagsledamoten Peter Persson kritik mot det faktum att det blir allt svårare för människor på landsbygden att använda kontanter och mot storbankernas inflytande över betalningssystem och banktjänster. För en kort tid sedan debatterade även riksbankschefen Stefan Ingves kontantfrågan i DN och argumenterade för att lagstifta kring tillhandahållandet av kontanter hos bankerna.

Nu har finansmarknadsminister Per Bolund svarat på Peter Persson frågor och skriver att det finns många fördelar med att inte använda kontanter, men att dessa alltjämt fyller en viktig funktion i samhället. Ministern hänvisar också till delrapporten ”Tillgång till betalkonto” som presenterades i början av året och som nu är ute på remiss, och skriver: ”Jag vill avvakta remissutfallet innan jag tar ställning till om ytterligare åtgärder (…) ska vidtas.”

– Bolund tvekar, men måste nödvändigtvis ta ett ansvar. Politiken måste överordna sig bankkapitalet, säger Peter Persson med anledning av ministerns svar. Peter Persson kommer att fortsätta att driva frågan.

Läs Per Bolunds svar på Peter Perssons frågor här

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.