Större press på unga ifrån arbetsgivare

Att fler och fler ungdomar känner en stor press på sig är idag inte något ovanligt, denna press kommer ifrån lärare, föräldrar, tränare och även vänner. Den press jag nu ska prata är den press som kommer ifrån arbetsgivare och chefer, en inställning om att unga människor alltid ska vara tillgängliga för att jobba samt att arbetet skulle vara det som står i centrum.

Enligt en undersökning som utfördes av utbildningsförvaltningen 2009 så uppgav två av tre gymnasieelever att de ofta känner sig stressade, detta är siffror som troligen ökat betydligt om man räknar med det faktum att våra mobiler och sociala medier numera pressar oss ännu mer och dessutom stjäl mer och mer av vår tid.

Att gå i skolan, sova minst sex timmar per natt, göra läxor, träning av olika slag, hjälpa till hemma och samtidigt hålla sig socialt aktiv är redan där för många svårt att få ihop med enbart 168 timmar per vecka. Om man dessutom utöver det lägger till de faktum att ganska så många ungdomar går på någon form av diet så försvinner ytligare ett par timmar till det, sedan så ska man självfallet ha tiden att jobba ett till fyra arbetspass i veckan om man frågar arbetsgivare samt chefer.

Att arbetsgivare även bokar in mer arbetspass jämfört med vad kollektivavtalen tillåter dem att göra utan ett av godkännande från den unga anställda. Detta gör det då även ännu svårare för unga att planera sin tid. Exempelvis inom restaurang har arbetsgivaren rätt till att boka in den anställda på ungefär 25 arbetstimmar per månad utan att ha någon typ av godkännande ifrån den anställda, men vad jag själv upplever och hör ifrån andra så går det ofta upp emot 40-50 timmar utan att man själv har haft något att säga till om. Detta innebär då att det kan vara så mycket som 25 timmar som på ett oförberett sätt ”försvinner” utan någon som helst förvarning, om då tiden redan är svår att få ihop så blir det då ännu svårare att få tiden att räcka till.

Sedan så är det även pressen som arbetsgivarna sätter på de unga anställda att ta på sig större roller inom företagen enbart för att man är duktig på arbetet, inte för att de frågat ungdomarna ifall det är något de har tid och vilja till att genomföra, eller så ställs frågan på ett sådant vis att man inte skulle kunna säga något annat än ja.

Trots detta är jag samt så många andra ungdomar väldigt tacksamma för den chans vi har till att få komma ut i arbetslivet och skaffa oss erfarenhet. För att avsluta detta så vill jag även tillägga att jag tycker självfallet att arbetsgivare ska ha höga krav och en stor press på sina unga anställda under den tiden de tillbringar på arbetsplatsen så att det är ett bra utfört arbete, men att man kanske ska ha i åtanke de alla prestationsmoment vi ungdomar ställs inför och att vår tid är begränsad.

Arbetande sextonåring

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.