Bemanningssatsning har stärkt äldreomsorgen i Jönköping

Att alla män och kvinnor, flickor och pojkar, ska kunna lita på att vård, skola och omsorg håller en bra kvalitet är grunden i ett hållbart samhällsbygge. Det ska gälla oavsett var i landet du bor, vilken skola din son går i eller vilket äldreboende din mamma bor på. Den förra regeringens politik karaktäriserades av att nya skattesänkningar ständigt fick gå före investeringar för att utveckla välfärden.

Den här regeringen prioriterar annorlunda. Från och med 2017 tillförs kommuner och landsting 10 miljarder ytterligare om året, så att de kan göra de välfärdsinvesteringar de behöver. Redan 2015 påbörjades dessutom en historiskt stor satsning på mer personal i äldreomsorgen.

I juni 2015 beslutade regeringen med stöd av Vänsterpartiet att investera för mer personal i äldreomsorgen till landets kommuner mellan åren 2015?–?2018. Det handlade om en miljard 2015 och två miljarder kronor årligen 2016-2018. Mer personal i äldreomsorgen är otroligt viktigt för äldreomsorgens kvalitet och en grundsten i samhällsbygget. I kombination med den satsning regeringen gör på ett nytt investeringsstöd fler äldreboenden och 200 miljoner kronor till kompetensutveckling inom äldre- och funktionshindersomsorgen i år skapar den här investeringen förutsättningar för trygghet och kvalitet i svensk äldreomsorg.

2015 var ett speciellt år. Eftersom de borgerliga partierna tillsammans med Sverigedemokraterna valde att fälla regeringens budget så blev investeringarna det året försenade. Vår historiskt stora satsning på mer personal kunde inte starta förrän i juli, istället för i början av året. Trots det användes 85 procent av pengarna 2015. Det visar hur väl äldreomsorgen behöver mer personal och hur efterlängtad den här investeringen var. I november i år kommer den första utvärderingen från Socialstyrelsen, men det vi hittills kunnat utläsa visar på ett väldigt lyckat mottagande.

Jönköpings kommun fick 2015 drygt 12 miljoner kronor. Pengar som här har använts för att stärka äldreomsorgen. Med fler kollegor får de som jobbar mer tid för den omsorg som är deras uppdrag. Så utvecklar vi den svenska modellen.

Åsa Regnér (S), barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Johanna Haraldsson (S), riksdagsledamot från Jönköpings län

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.