Debatt. Ändra karenstiden för homo- & bisexuella män som vill ge blod

Efter en givande debatt om det ohållbara läget vad gäller bristen på blodgivare i Sverige under Öppna moderaters förbundsstämma, belystes den mycket diskriminerande situationen för homo- och bisexuella män och dess rättigheter i samband med blodgivning.

Enligt dagens lagstiftning som grundar sig på 80-talets HIV-hysteri och bygger på att homo- eller bisexuella män (MSM) inte får ha sexuellt umgänge under ett år för att ge blod. Det är rädslan för smittspridning med fokus på HIV som gjort att man placerat (MSM) inom denna karenstid även om personen i fråga t.ex. är gift och lever med samma partner. För heterosexuella män ser förutsättningarna helt annorlunda ut, där kravet är att man inte får byta sexpartner inom den tremånadersperiod som är mellan blodgivningstillfällena.
Vi anser att detta är en förlegad bestämmelse i en tid när utvecklingen och kunskapen på området går framåt och antalet blodgivare går bakåt. Självfallet borde alla män få lämna blod under samma premisser och befattas av samma karenstid. Idag testas allt blod som tappas för såväl hiv, syfilis, hepatit B & C och vi anser därför att det är orimligt att det ska finnas olika regler beroende på vad blodgivaren har för sexualitet. Det är ett faktum att blodbristen i Sverige är stor och rimligtvis borde blodet från MSM kunna rädda liv på samma sätt som ”vanligt heterosexuellt” blod.

En karenstid på ett år innan blodgivartillfället betyder i realiteten att två äkta makar som vill bidra till samhället och lämna blod måste leva i total avhållsamhet, celibat, i ett år för att vid endast ett tillfälle kunna donera blod.

Det är absurt och resulterar i att homo- och bisexuella män blir offer för helt onödig diskriminering. Liv som kunde räddats med en större blodbank går till spillo till följd av stelbenta bestämmelse och trångsynthet.

Agnes Johansson Vice ordförande, öppna moderater i Jönköpings län

Tobias Pettersson Ordförande, öppna moderater i Jönköpings län

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.