Debatt. ”Tillsätt Digitaliseringsminister nu, Löfven!”

Käre herr Statsminister,

Det är med stor ödmjukhet och respekt som jag skriver till dig med hopp om att som företagsledare för ett av Sveriges snabbast växande bolag få vara med och påverka Sveriges fortsatta utveckling. För ja – det är just Sveriges fortsatta utveckling som står på spel om vi inte tar frågan om digitalisering på allvar.

Digitaliseringens framfart är idag påtaglig i såväl näringsliv som samhället i stort. Som konsument kan man idag avnjuta enklare, bättre och billigare digitala tjänster än någonsin förr. Som det IT-bolag Consid är kommer vi dagligen i kontakt med företag vars digitala strategier har hamnat långt på efterkälken. Vår uppgift blir i många fall att hjälpa dessa bolag att utforma en hållbar, långsiktig digital strategi, för att de ska lyckas hålla den fart som krävs för att hänga med i den rasande utvecklingstakt digitaliseringen försatt oss i. Vi arbetar dagligen med att hos de bolag vi kommer i kontakt med skapa en förståelse för vikten av detta. Men, för Sveriges bästa, tror vi att det krävs mer – mer än att vi som bolag stöttar våra kunder i dessa frågor.

Jag vill vädja till statsministern och regeringen att ta sitt ansvar i fråga om digitaliseringen. Jag är övertygad om att ni som regering behöver sätta ned foten för att vårt land, vårt näringsliv och det samhälle som vi lever och verkar i ska ha någon som helst chans att hänga med i de skarpa svängar som sker i digitaliseringen. Svängar som vi måste hänga med i för att bibehålla en fortsatt stark ställning i Europa och världen. Regeringen bör visa vägen för oss företagare – inte tvärtom. Jag tror att ni inom en mycket snar framtid bör tillsätta en Digitaliseringsminister som dedikerat driver dessa frågor – frågor som vi inte längre kan ducka för – framåt, och kan leda Sveriges digitala utveckling i rätt riktning.

Jag vill citera Maria Rankka, Stockholms Handelskammare, och Fredrik Lind, Boston Consulting Group, i DI Debatt idag. ”Sverige och Europa står i ett digitalt vägskäl med en unik chans till mycket stort värdeskapande. Vi har inte råd att inte ta vara på denna möjlighet. Vi får sannolikt ingen andra chans”. Sanna deras ord. Er, vår, Sveriges chans är nu. Låt oss inte förlora den.

Käre herr Statsminister, jag ser med så många andra fram emot att vara en del av ett Sverige i digitaliseringens framkant. Och jag tror att det krävs gedigna insatser från regeringens sida för att komma dit. Jag ser med stor förväntan fram emot din återkoppling och hoppas på givande diskussioner kring digitaliseringen med dig och regeringen framledes.

Bästa hälsningar,

Peter Hellgren, vd Consid AB

 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.