Petersson (S): Bygg ut bredbandet!

”Tillgång till bredband i hela Sverige, och inte bara i storstäderna, är en nyckelfaktor för en levande landsbygd”, Det menar Helene Petersson (S) som i ett debattinlägg kräver en utbyggnad av hela bredbandsnätet.

För drygt 100 år sedan byggdes elnätet ut i hela Sverige. Ett projekt som innebar en stor revolution för människor sätt att leva. Nu pågår ett nytt, lika viktigt projekt: att bygga ut bredband i hela landet. I dagens digitala värld blir tillgången till snabbt och stabilt internet viktigt för att du och jag ska kunna vara en del av samhället, för att vi ska kunna arbeta, ha kontakter med myndigheter och umgås med vänner. Tillgång till bredband i hela Sverige, och inte bara i storstäderna, är därför en nyckelfaktor för en levande landsbygd.

Den socialdemokratiskt ledda regeringens mål är därför att att minst 90 procent av hushållen ska ha en uppkopplingshastighet om minst 100 megabit år 2020. Ett mål, som vi enligt Post- och telestyrelsen ser ut att nå. Samtidigt nöjer vi oss inte där. Regeringen arbetar också för att 100 procent att ska tillgång till minst 10 megabit.

För att nå dessa mål har regeringen avsatt 3,25 miljarder kronor för ändamålet, vilket är en fördubbling jämfört med tidigare. Samtidigt kommer det rapporter om att ansökningstrycket i dag är högt och att fler har sökt än vad pengarna räcker till, exempelvis i Jönköpings län.

Det är därför viktigt att få ned kostnaderna för bredbandsutbyggnaden, och då handlar det framförallt om att minska kostnaderna för att gräva ner fiberkablar. Just grävkostnaderna är den enskilt dyraste faktorn för att lägga ned bredband. Med anledning av detta har riksdagen beslutat om en ny lag som ska göra det enklare för olika aktörer att koordinera sina aktiviteter. Det är oacceptabelt att en aktör först gräver ner en ny vattenledning i ett område och en annan gräver ner fiber i samma område ett halvår senare. Utöver detta har också regeringen tillsatt bredbandskoordinatorer i varje län som ska hjälpa till att samordna bredbandsutbyggnaden.

Redan i dag ligger Sverige, internationellt sett, bra till när det gäller tillgången till bredband. Det är bra, men mer behöver göras. Genom tillgången till snabbt internet kan vi stärka vår globala konkurrenskraft och på så vis öka tillväxten. Därför bygger vi ut bredbandet för att bygga Sverige starkt framöver.

Helene Petersson (S)
Riksdagsledamot Jönköpings län

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.