Årlig lönekartläggning en seger för jämställdheten

Riksdagen har fattat beslut om krav på årliga lönekartläggningar. Ett beslut som är en seger i kampen för att minska osakliga löneskillnader. Nästa år införs kravet som Unionen under flera år arbetat för ska återinföras.

Det var under alliansregeringens tid som diskrimineringslagen ändrades så att lönekartläggning behövde genomföras endast var tredje år. Det beslut som nu har fattats innebär en återgång till krav på årlig lönekartläggning.

En rapport från Unionen förra året visar att arbetsgivare har blivit sämre på att genomföra lönekartläggningar sedan treårskravet infördes. En tredjedel av företagen har inte gjort någon lönekartläggning alls under de senaste tre åren.

Skillnaden mellan kvinnors och mäns löner var 2015 12,5 procent. När hänsyn har tagits till yrke, ålder, erfarenhet, utbildning och sektor finns fortfarande en så kallad oförklarad skillnad på 4,6 procent kvar. Det visar Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnader.

Att inte medvetet arbeta för att få bort oskäliga löneskillnader är respektlöst mot de anställda och ett högt spel med företagets anseende. Att avstå från lönekartläggningar är ett arbetssätt ovärdigt ett modernt företag i Sverige 2016. Unionen har under lång tid fört kampen för rättvisa löner där en årlig lönekartläggning är en del i det arbetet.

Vi välkomnar därför riksdagens beslut, som grundar sig på remissvar från tunga instanser som Diskrimineringsombudsmannen och de fackliga organisationerna TCO, LO och Saco. Lagändringen kommer inte att lösa all problem med diskriminering på arbetsmarknaden, men den är ett viktigt steg på vägen och ett effektivt sätt att sätta fingret på de strukturella skillnader och orättvisor som finns i samhället.

Anette Eriksson, ordförande Unionen Småland

Magnus Sjöholm, regionchef Unionen Småland

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.