Demokratins rättigheter får aldrig försummas!

Föreningen FUB har haft studiecirklar om just ”delaktighet och demokratifrågor”, och politiker från olika partier uppmanade då till möjligheten att skriva medborgarförslag. Glädjande nog har nu även några av deras medlemmar utnyttjat denna väg.

Med tanke på hur politiker från olika partier uppmanar till att skriva medborgarförslag blir jag däremot mycket förvånad över hur Anders Samuelsson (c), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, nu hanterar detta i nämnden. Via media och även mail till nämnden meddelar han att detta medborgarförslag om cykelförbud på Östra Storgatan kommer tas upp på nytt i augusti. Vilka signaler sänder de till medborgarna som skrivit förslaget? Jag anser att det är ett skamligt agerande.

Om du som ordförande inte tycker att ett ärende är tillräckligt förberett, då återremitterar du det. Men det som skedde är att ordförande inte förutsåg att detta kunde leda till ändrat principbeslut, och därför togs inga fakta eller beredningsunderlag fram. Så hanterar du som ordförande inte ärenden.

Dessutom har brev skickats ut om beslutet till personen som skrivit förslaget. Hade det varit jag som skrivit ett medborgarförslag och fått ett brev om att det klubbats igenom skulle jag blivit glad. En glädje som snabbt bytts till ilska om jag fått veta att ärendet tas upp igen enbart för att ordföranden inte var nöjd med beslutet.

Oavsett vad vi tycker om cykelförbuds vara eller icke vara på Östra Storgatan så handlar detta om demokrati och människors förtroende till den. Då går det inte agera som Anders Samuelsson om besluten inte går den vägen man själv önskat.

Mona Forsberg Kommunalråd (S)

 

 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.