Debatt. Om lärarlöner: ”Lojalitet måste kunna löna sig!”

Detta är ett exempel på den dragkamp som pågår mellan kommuner i Jönköpings län för att få utbildade lärare till sina skolor. Kampen mellan kommunerna är också en konsekvens av att det länge har varit svårt att fylla platserna på lärarutbildningarna samtidigt som många behöriga lärare väljer att arbeta inom andra yrken. Läraryrket har helt enkelt inte bedömts vara tillräckligt attraktivt, och resultatet av detta är att Sverige skulle behöva drygt 60 000 nya lärare till 2019.

Att lönerna drivs upp i skolans värld är givetvis glädjande och är en viktig del att stärka attraktiviteten. Men att det måste ske genom att lärare byter arbetsgivare är en olycklig utveckling. Dels är det negativt för eleverna som ständigt får nya lärare. Att en lärare följer eleverna genom ett helt stadium är viktigt. Dels visar det att lojalitet, samt lång och trogen tjänst, inte värderas särskilt högt av arbetsgivarna. Det sätter också fingret på ett stort problem. Den individuella löneutvecklingen inom skolan har varit för dålig. Här behöver Sveriges kommuner bli bättre. Lojalitet måste också kunna löna sig!

Samtidigt behövs mer än enbart löneutveckling för att både få fler att välja att studera till och fortsätta arbeta som lärare. Utöver att årligen avsätta 3 miljarder till höjda lärarlöner satsar därför den socialdemokratiskt ledda regeringen på att minska administrationen, bland annat när det gäller hanterandet av nationella prov. Regeringen satsar också 200 miljoner kronor per år för att lärare och rektorer ska få bättre möjlighet till kompetensutveckling.

Vi socialdemokrater är övertygade om att lärarna är den enskilt viktigaste pusselbiten för att svensk skola åter ska bli världsklass. Genom att satsa på lärarna utvecklar vi den svenska modellen för framtiden.

Thomas Strand (S) Riksdagsledamot från Jönköpings län

 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.