Debatt, KD: ”Det här ska vara världens bästa plats att växa upp på”

Som kristdemokrater är vårt fokus tydligt: det här ska vara världens bästa plats att växa upp på! Barn och unga som växer upp i trygga familjer, som får gå i en bra skola och som har engagerade vuxna i sin närhet växer upp till att bli trygga vuxna. Att satsa på barn och unga är att skapa bättre förutsättningar för nästa generation och generationerna efter det. Vi vet att så tidiga insatser som möjligt för barn med behov är bra både för barnet och samhället. Men ofta ses bara dessa insatser som en kostnad. Vi vill att det istället ses det som en investering med långsiktiga goda effekter.

Barnkonventionen säger klart och tydligt att alla barn har rätt att skyddas mot alla former av våld, sexuella övergrepp och annan kränkande behandling, men varje dag blir barn slagna eller utsatta för annat våld. Alla dessa barn ska få det skydd och den vård de behöver. Stolt kan vi berätta att målet är att under 2017 inrätta ett barnskyddsteam i regionen vars uppgift ska vara att ge stöd och hjälp till barn som misstänks ha utsatts för misshandel eller sexuella övergrepp, och de myndigheter som har kontakt med barnen.

Vårt fokus är inte bara på att ge våra barn och unga bra förutsättningar för ett framtida gott liv. Vi vill ge dem ett bra liv här och nu när de är barn och unga. Det är därför Kristdemokraterna driver på för att barnsäkra Region Jönköpings län.

Mia Frisk (KD) regionråd, Tenhult
Mattias Ingeson (KD) regionpolitiker, Eksjö

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.