Debatt. Peter Persson (S) till frontalangrepp: Sluta privatisera sönder skolan

I år har välfärdskapitalismen tagit ett nytt steg. Under sommaren börsnoterades Sveriges största friskoleföretag, Academedia, som förra året gjorde en vinst på 517 miljoner kronor. Det är svårt att föreställa sig ett tydligare tecken på att ägarna vill tjäna pengar på elever och lärare. Nu kräver Peter Persson (S) i en debattartikel ett stopp för vinstuttagen.

Under 2000-talet har den privata välfärden expanderat kraftigt. För den största ökningen står framförallt större vinstdrivande företag som ofta, likt tidigare nämnda Academedia, ägs av riskkapitalbolag. Från näringslivslobbyn skanderas det träget att denna vinstjakt är nödvändig sedan välfärden öppnades upp för privata aktörer. Samtidigt finns det gott om exempel från andra länder som visar att vinstintresset inte är nödvändigt för att säkerställa alternativ i välfärden.

Ett av de största målen för ett vinstdrivande företag är givetvis att dra in pengar till sina ägare. Resultatet av detta ser vi i jämförelse som gjort mellan kommunala skolor och friskolor. I dessa är de sistnämnda överrepresenterade bland de 100 grundskolor i Sverige som har lägst lärartäthet. Även inom gymnasieskolan är förhållandena de samma. Samtidigt visar jämförelserna att andelen obehöriga lärare är högre på friskolor.

Från högerhåll skanderas det ofta att det är viktigt att vara ansvarsfull med skattepengar. Det går inte annat än att hålla med. Därför måste det miljardläckage av skattepengar som rinner ut från vår gemensamma välfärden ner i bolagsägarnas pengar stoppas. Allt annat vore ett oansvarsfullt hanterande av dina och mina skattepengar.

Utifrån det borde huvudprincipen för svensk välfärd vara att den i huvudsak drivs i gemensam regi, med vissa, icke-vinst-drivande, alternativ som undantag. Vinstjakten går att begränsa på olika sätt. Ett exempel är att införa hårdare kontroller. Detta riskerar däremot att leda till att byråkratin växer kraftigt, vilket i sig skapar stora och onödiga kostnader. I en situation där välfärden går på knäna efter år av borgerliga skattesänkningar behöver mer pengar gå till välfärden och mindre till byråkratin. Därför bör riksdagen fatta beslut om en stopplag för vinstdrivande verksamhetsformer inom skola, vård och omsorg.

Det är dags att politiken slutar dansa under välfärdslobbyns pipa och privatisera sönder skola, vård och omsorg. Låt oss slippa se fler välfärdsaktörer på Stockholmsbörsen. Låt oss sätta stopp för vinstjakten och fortsätta bygga den svenska modellen stark för morgondagen.

Peter Persson (S) Riksdagsledamot från Jönköpings län

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.