Green: ”Rädda den svenska kräftskivan”

– Regeringen måste nu vakna upp ur sin semesterslummer och inaktivitet och hjälpa till att rädda vårt svenska kräftfiske och dess arbetstillfällen, exempelvis Carléns Fisk i Habo, inför framtiden, säger Mats Green (M) riksdagsledamot för Jönköpings län, som nu ställer en interpellation till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och kräver att regeringen agerar för att rädda det svenska kräftfisket.

I övermorgon, onsdag den 3 augusti, införs ett nytt EU-direktiv för att stoppa invasiva arter som kan hota biologisk mångfald. Det innebär att det blir förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och 37 invasiva arter – bl.a signalkräftan.

– Effekterna och konsekvenserna av detta direktiv blir helt orimliga och kommer slå hårt mot både den svenska kräftskivan såväl som mot både jobb och företag över hela Jönköpings län. Carléns Fisk i Habo, som jag i denna fråga haft kontakt med ett flertal gånger, är ett av de företag som riskerar drabbas hårdast i länet, fortsätter Mats Green.

När Naturvårdsverket nyligen presenterade det svenska genomförandet av direktivet stod det klart att en art som hamnat på EU:s dödslista, såsom signalkräftan, inte längre får säljas i Sverige. Dessutom klargjordes det att om signalkräftan etablerat sig i ett område ska åtgärder vidtas för att förhindra dess spridning – inplantering av nya signalkräftor där dessa redan finns blir alltså förbjudet. Naturvårdsverket säger att signalkräftor kommer att få fortsätta säljas under 2016, men därefter går de svenska signalkräftorna en oviss framtid till mötes.

Klart är dock att det inte kommer att vara möjligt att plantera in nya signalkräftor om dagens bestånd av någon anledning slås ut. Då flodkräftan i princip slagits ut av kräftpesten är signalkräftan nödvändig om vi ska kunna ha något kräftfiske överhuvudtaget.

– EU-kommissionens hantering av detta lämnar allt övrigt att önska men det är också ett faktum att den svenska regeringen varit både oengagerad och inaktiv vad gäller det kanske svenskaste som finns – kräftfisket och kräftskivan. Nu måste regeringen agera, företräda detta genuint svenska intresse, och hjälpa till att rädda det svenska kräftfisket i framtiden. I synnerhet eftersom det i stort sett endast är Sverige som påverkas av detta direktiv, avslutar Mats Green.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.