Förbud mot viltutfodring är inte en äganderättsfråga

Men frågan är vems äganderätt som vi skall skydda? Den som vill odla på sin egen mark utan att exempelvis vildsvin bökar upp vall och potatis? Eller den som genom utfodring vill föröka vildsvinsstammar som förstör grannarnas odlingar? För LRF är svaret givet, trots att det inskränker på någras möjlighet att använda sin mark som utfodringsplats.

Vi har under flera år fört diskussioner med främst Jägarförbundet om hur vi skall få till lokala rekommendationer för viltutfodring. På många ställen fungerar det ganska bra idag, men det finns en grupp som inte bryr sig om hur deras sätt att utfodra påverkar omgivningen och det är för dem som vi tyvärr måste ha ett förbud. I synnerhet när Jordägarförbundet och Jägarförbundet går ut och försvarar sommarutfodring.

LRF har som grundläggande ide att värna den enskilde markägaren mot intrång från vem det vara månde. Det kan vara allmänheten som vill ta marken i anspråk likväl som en annan markägare som vill hålla större viltstammar än hans eller hennes mark kan hålla.

Därför stöder vi på LRF detta lagförslag. I synnerhet som det är begränsat till sommarutfodring så vi lugnt kan fortsätta ge både talgoxar och rådjur mat under kalla snöiga vintrar.

Bo Arvidsson, ledamot länsförbundsstyrelsen LRF Jönköping

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.