Genom investeringar bygger vi samman Sverige

Men det är inte enbart sträckan mellan Toftaholm och Ljungby som behöver rustas upp och göras om till motorväg. Enligt Motormännens granskning är det överlag mycket sprickbildningar och vägslitage på E4:an. Det innebär att vägen är obehaglig att köra på, men också en ökad olycksrisk med tanke på att vatten enklare samlas i spåren.

Det finns flera fördelar med att Sverige satsar pengar på infrastruktur. Dels bidrar det till ökad sysselsättning och tillväxt. Dels ökar det vår frihet och trygghet. Oavsett om du och jag valt att bosätta oss i en stad eller på landsbygden ska vi känna oss trygga i att kommunikationerna fungerar. Här är både väg och järnväg viktigt.

Mycket av dagens infrastrukturdebatt handlar framförallt om höghastighetsbanan. Det är oerhört viktigt att vi så snart som möjligt kan fatta ett riksdagsbeslut om att sätta spaden i marken och börja bygga framtidens järnväg. Samtidigt är det lika viktigt att vi i höghastighetsivern inte glömmer bort befintliga järnvägslinjer.

Här finns det mycket att göra. Dels när det gäller den eftersatta och neddragningshotade sträckan mellan Halmstad och Nässjö, som bland annat binder ihop en av landets mest företagstäta områden med västkusten, dels sträckan Nässjö-Hultsfred som uppmärksammades av länets tidningar för ett tag sedan. Enligt en tågingenjör riskerar Eksjö kommun drabbas negativt av en höghastighetsbana om inte övriga tågförbindelser förbättras.

För oss socialdemokrater kommer alltid investeringar i samhällsbygget vara högre prioriterat än skattesänkningar. För oss handlar den svenska modellen bland annat om en aktiv ekonomisk politik med fokus på tillväxt, export och full sysselsättning. Genom investeringar i infrastruktur bygger vi bokstavligen samman Sverige.

Helene Petersson (S) Riksdagsledamot från Jönköpings län

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.