Debatt. Lyssna på fattigdomens ambassadörer

Att ingen skall behöva tigga är naturligtvis en självklar ståndpunkt för oss alla. Men att angripa tiggeriet genom att förbjuda en människa att be om hjälp, och därmed också förbjuda andra att hjälpa, det går på tvärs mot allt vad humanism heter. Det är att kränka både tiggaren och den hand som vill hjälpa. Att stödja den som har det svårt är vad vi i generationer försökt lära våra barn, och det har påbjudits oss av alla stora religioner genom seklerna. I judisk-kristen tradition är det något alldeles givet men även inom islam är det en av grundpelarna att ge allmosa. Den gemensamma tanken är att den som hjälper andra hjälper i grund och botten sig själv. Och vart tar humanismen vägen om inte dess känslor och värderingar bejakas också av lagstiftare och myndigheter? Samvetets obehag vid åsynen av den fattige skall väl inte få bli ursäkt för att driva bort honom eller henne. Det är som om läkarens olust över patientens tillstånd skulle ge honom rätten att avvisa patienten utan både diagnos och medicin.

Det som däremot borde förbjudas är fattigdom. Ingen människa i Europa skulle behöva leva i fattigdom, den skulle ju lätt kunna utrotas om den politiska viljan finns. I långa tider levde vi här i Sverige utan att direkt se den, men nu är romerna här hos oss och påminner om nöden i Europas mitt, påminner om ett folk som nu och i alla tider varit förföljda och utsatta. Romerna på gator och torg i Europa borde för var och en av oss ses som ambassadörer för sitt folk. Det budskap de skickar till oss är att romernas situation i Europa är ohållbar och måste få en lösning. Och så länge det inte sker får vi stå ut med att de tigger. De väcker frågor med sin närvaro, frågor om ett folk som behandlas som vore de utan rätt till arbete, värdig bostad och skola till sina barn. De människor som nu, timme efter timme, dag ut och dag in, står ut med att sitta utanför affären med en mugg i hand, de skall man inte sparka på utan lyssna på. Det är sen upp till var och en att ge eller inte ge. Men att förbjuda människors medmänsklighet är ett stort avsteg från den humanism och etik som varit vår i långa, långa tider! Att den tanken väckts just nu är en väckarklocka, låt den väcka oss till en ny dag. Europa och världens fattiga behöver oss – och vi behöver dom.

Inga och Björn Jonasson (V)

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.