Debatt: Sverige brinner”

Sverige brinner medan regering och parlament ser på. Bilbränder har pågått under alltför lång tid. Blåljuspersonal hindras i sin tjänsteutövning. Stenar kastas mot poliser, ambulanspersonal och räddningstjänst. I något fall har en person avlidit av denna orsak. Handgranater kastas mot polisbilar. Polisbilar sätts i brand. Skjutningar och mordförsök tillhör vardagen. Handel med narkotika och annan kriminell verksamhet pågår ganska ostört i våra utanförskapsområden. I detta vakuum av tillräcklig polisnärvaro växer sig islamismen sig starkare. Anarki råder. Privata arméer tar lagen i egna händer då samhället sviker sin främsta uppgift att försvara sina medborgare. Parallellsamhällen har uppstått.

Så här ser det ut i våra mest utsatta områden. Vi måste erkänna problemen fullt ut utan att försköna eller negligera dem. Först då kan samhället återta förlorad terräng. Den brottslighet vi har idag är inget nytt fenomen. Den har pågått under flera decennier. De små stegens tyranni har övergått i stora kriminella områden där människor inte vågar gå ut efter mörkrets inbrott. När samhället inte klarar av att försvara sitt territorium tar de kriminella över. Ockupation hade detta kallats om främmande makt tagit en bit av Sverige. Vad gör våra politiker som har de maktmedel som behövs för att vinna kriget mot kriminaliteten?

Hitintills inte så mycket mer än att säga ”det är oacceptabelt”. Prioritet ett för vår regering och parlament borde nu vara att köra ut de kriminella och därmed åter införa demokratin i alla våra ansatta förorter. Att försvara Sveriges territorium och styrelseskick måste vara den viktigaste uppgiften för vår regering och riksdag. Detta löfte gav våra valda ombud då de satt sitt namn på en valsedel. Frågan regeringens ledamöter ska ställa till sig bör vara ”har jag gjort allt för att infria mitt löfte till mina väljare”? Svaret borde vara nej för att återskapa någon form av förtroende. Sverige befinner sig på ett sluttande plan som kan tippa över om inget drastiskt händer i våra ytterområden. Vad är vår välfärd värd för något då ockupation pågår i vissa delar av vårt land?

Yttersta ansvaret för att vinna kriget mot de kriminella har regeringen. Partipolitiskt käbbel undanbes. Denna fråga är alltför viktig för att göras till något som liknar taktik med kortsiktig seger. I ett demokratiskt land ställer alla upp då anarki uppstår. Sverige har nått denna punkt då det krävs samarbete mellan våra folkvalda. Nu är det upp till regering och parlament att infria det löfte de gav under valrörelsen. Vår demokrati och vårt territorium är värt att försvara. Sverige har brunnit alltför länge. Det är hög tid att släcka branden som lett till anarki. Ge polisen de resurser som behövs. Börja med att avskeda rikspolischef Dan Eliasson och ersätt honom med en person som kan leda polisarbete. Strängare straff för samhällsomstörtande verksamhet förordas. Snart kan det vara för sent. Maktmedel för att återta förlorad mark finns. Utnyttja de som står till förfogande. Kaffedrickning med samtal har spelat ut sin roll. Nu är det hårdhandskar som gäller för att lagföra och döma.

Kjell Krantz (m)

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.