S: Låt inte ekonomin vara ett hinder för att ta körkort

Debatt. Människor som har ett B-körkort har oftast lättare att etablera sig på arbetsmarknaden. För att fler ska få den möjligheten vill den socialdemokratiskt ledda regeringen utreda möjligheterna att få CSN-lån för att ta körkort.

– Din chans på arbetsmarknaden ska inte avgöras av dina möjligheter att betala ett körkort, säger riksdagsledamoten Johanna Haraldsson (S).
Statens väg- och transportforskningsinstitut visar att det finns ett tydligt samband mellan körkort, tillgång till bil och arbete. Särskilt viktigt är detta för unga människor som inte läst på högskola eller universitet. För att fler människor ska få chansen att ta körkort föreslår därför den socialdemokratiskt ledda regeringen, med stöd av Vänsterpartiet, att en utredning tillsätts som presenterar förslag på hur ett system, som möjliggör CSN-lån för B-körkort, skulle kunna se ut.

– Människors möjlighet att ta sig ut på arbetsmarknaden ska inte avgöras av möjligheterna att betala en körkortsutbildning. På så vis är detta ett viktigt förslag för ökad jämlikhet. Med tanke på att det finns samband mellan körkort och arbete är detta också en viktig reform för att ge fler möjligheter att ta ett jobb. Bland arbetslösa unga saknar nästan sex av tio körkort. I många fall är bristande ekonomi anledningen till att många väljer att inte ta körkort, säger riksdagsledamoten Johanna Haraldsson. Hon menar också att en sådan reform skulle vara särskilt viktig för dem som bor på landsbygden.

– Många gånger är personer som bor utanför tätorterna helt beroende av att ha en bil för att ta sig till sitt arbete.
Inom ungdomsförbundet SSU har man länge drivit på i denna fråga, och distriktsordföranden Anna Franzén är nöjd att det nu har gett resultat.

– Jag är glad att SSU:s förslag om CSN-lån till körkort nu ser ut att bli verklighet. För oss är det jätteviktigt att körkortet inte ska vara en klassfråga. Att betala runt 20 000 kronor för ett körkort är en omöjlighet för många unga, säger Anna Franzén.

Johanna Haraldsson (S), riksdagsledamot från Jönköpings län 

Anna Franzén, distriktsordförande SSU Jönköpings län 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.