Krantz: Minska stölden från skattebetalarna

Varje bortslösad skattekrona är en stöld från skattebetalarna (eller något liknande med samma innebörd) myntade en gång Gustav Möller(s) tidigare finansminister.

Kommunerna och de privata företagen får samma summa pengar för att utföra tjänster inom välfärdssektorn. Kommunerna förbrukar(undantag kan förekomma) sina pengar medan de privata företagen kan göra vinster för samma tjänster de utför. Kvaliteten för de utförda tjänsterna för de båda operatörerna är jämförbara. Pekar det åt något håll så är det till de privata företagens fördel. Debatten borde handla om kommunernas tillkortakommande med kvalitet i focus och inte som nu vinster i de privata företagen. Våra elever och nyttjare av välfärdstjänster är värda det. Det borde även socialister tycka.

Vinst som uppstår i de privata bolagen beskattas med 22% som är bolagsskatten. Det är skattepengar som fyller på i finansminister Magdalena Anderssons berömda tomma lador. Alla borde vara nöjda om man inte tog hänsyn till ideologin. Så är det inte alltid med socialister där de ideologiska skygglapparna får företräde framför den kunskap som skolan förmedlar.

De privata företagen har lägre bemanning, inga ändamålsenliga lokaler, sämre utrustning m.m. är förklaringar som kommer från monopolkramarna. Förklaringar som saknar relevans så länge som kvaliteten är minst lika bra som med kommunen som utförare. En annan invändning har varit att ett antal företag har smitit från skatten med att placera sina vinster i skatteparadis. Detta är naturligtvis ”skattefusk” att inte betala skatt där vinst uppstår. All kraft måste sättas in för att dessa företag ska göra rätt för sig. Skattefusk förekommer inom alla branscher, men det innebär inte att branschen som sådan ska förbjudas.

För att vi ska få en seriös debatt inom området ska vi naturligtvis prata om kvalitet på den tjänst som utförs. Skatten som företagen betalar till statskassan är heller inte obetydlig. Inte enbart vinster som är en förutsättning för företagen att överleva. Klarar vi av att föra en sådan debatt så kan stölden från skattebetalarna minska eller utebli. Gustav Möller klarade av det. Klarar dagens socialister av det? Det återstår att se.

Kjell Krantz (M)

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.