De kräver stopp för nya vårdplatsneddragningar

I det senaste numret av Dagens Samhälle framgår det att antalet överbeläggningar på sjukhusen i Sverige ökat med 30 procent det senaste året. Konsekvenserna har bland annat blivit ökade ohälsotal och att personal lämnar sjukvården. Samma tendens finns även i Region Jönköpings län.

Siffror visar att överbeläggningarna på länets tre sjukhus ökat under 2016 jämfört med 2015. Överbeläggningar i antal dygn har ökat från 1856 till 5290 jämfört med augusti förra året enligt Delårsrapporten 2016:2.

– Vi har under en längre tid sett ett ökat antal neddragningar av vårdplatser. Detta får konsekvenser för både personal och patienter. Vi anser därför att det behöver sättas stopp för ytterligare neddragningar av vårdplatser i nutid, och vill att regionen gör en riskanalys av vad de neddragningar som genomförts inneburit, säger det socialdemokratiska regionrådet Marcus Eskdahl (S).

– Vi känner oss övertygade att neddragningen av vårdplatser bidrar till ökad stress och ohälsa hos personalen och är oroade för patientsäkerheten säger Annica Nordqvist (MP).

– Antalet vårdplatser måste utgå från behovet i vårt län och inte vilket riksgenomsnitt som gäller säger Mikael Ekvall (V).

Mellan 2015 och 2016 drog Region Jönköpings län in 67 vårdplatser enligt Delårsrapporten 2016:2. Samtidigt planeras ytterligare neddragningar under nästa år.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.