Debattartikel: ”De kriminella anfaller nu innersta kärnan av vår demokrati”

Debattartikel från Kjell Krantz (M).
En bil som tillhör en polischef i Uppsala sprängs utanför familjens bostad norr om Stockholm. Inga personskador har rapporterats. En orsak till sprängningen tycks vara polischefens hårda nypor mot de kriminella i Uppsala. All heder åt en sådan polis som står upp för rättssamhället. Familjen har nu fått personskydd.

De kriminella anfaller nu innersta kärnan av vår demokrati. Tidigare har åklagare, polisstationer och domstolar utsatts för sprängattentat. Syftet är att skrämma till tystnad samt överta makt som staten tycks ha svårt att försvara. Det är i statens passiva hållning som de kriminella får sin näring. I våra utanförskapsområden har staten redan släppt ifrån sig makt till de laglösa. Hur ser det ut i våra områden utan kontroll?

Där sker handel med knark helt öppet. Mord och rena avrättningar sker då och då. Skjutningar mot fastigheter är vanliga. Överfall på blåljuspersonal. Bränder på bilar och fastigheter. Polisbilar som punkteras och utsätts för brand. Bussar och andra fordon som inte törs ge sig in på vissa gator. Affärer som pressas på pengar. Affärer som tvingas ha stängt vissa tider. Religiösa inslag där invandrare tillämpar egna lagar och beskyddarverksamhet. Listan av kriminalitet kan göras längre. Detta är en allmän bild som naturligtvis inte gäller i alla utsatta områden. Har staten abdikerat i sin främsta uppgift att försvara sina medborgare och vår demokrati? Så tycks det vara. Man har i vart fall brutit sitt kontrakt med landets invånare.

I ”laglöst” land lever idag 100. 000-200.000 människor enligt Leif G W Persson. De små stegens tyranni har övergått till stora landområden. Ägarskifte har skett under tiden en godtrogen stat har tittat på. Ockupation hade det kallats om utländsk makt varit inblandad. Vem hade kunnat ana sig till denna utveckling för några årtionden sedan? Nuvarande samhällsordning tycks ha blivit norm. Människorna som lever på ”ockuperad mark” känner sig övergivna av den stat som ska försvara dem. Deras liv och frihet är starkt begränsade. Här gäller andra lagar och regler. Vår regering och opposition saknar sjukdomsinsikt för att vidta kraftfulla åtgärder.

Man har fullt upp med att fjäska för sina väljare. Vem ska regera med vem 2018 är också på tapeten. Egoistiska partier gläds åt ökat stöd i väljarundersökningar. Egoismen har här fått ett ansikte i korta väljarframgångar. Med andra ord så går det egna partiintresset före de människor som tvingas leva i våra utanförskapsområden. Har inte regering och riksdag förstått sin uppgift? En regering ska regera landet och oppositionen ska opponera. De ska vidare försvara vår demokrati och territorium. Det har partierna lovat då ni satt ert namn på valsedeln 2014. Yttersta ansvaret har nu regeringen. Vågar den själv titta sig i spegeln utan att skämmas.

Moderaterna begär den 7 mars att riksdagen snarast möjligt ska hålla en debatt om otryggheten i vårt avlånga land. Inte en dag för tidigt! Borde vara självklart för alla med ett demokratiskt sinnelag. Denna debatt borde utmynna i att tillsätta en kriskommission med fulla befogenheter att lägga förslag som återtar förlorade områden samt ger trygghet åt de som bor där. Vad kan vara viktigare än detta? Vår demokrati och landområde är värt att försvara. Det har svenska folket lovat våra förfäder som skapat vår demokrati och välfärd. Det borde alla vara överens om. Nu är det skarpt läge. Det är dags att leverera.

Kjell Krantz (m)

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.