Debattartikel: Svensk matproduktion behöver öka

Känner du igen dig i den här bilden? Då är du inte ensam. Under flera decennier har produktionen av svenska livsmedel minskat. I matbutikerna är en allt mindre del av de varor som säljs producerade inom Sveriges gränser. Den minskade produktionen är en konsekvens av att den globala konkurrensen har slagit hårt på svenska bönder och svensk livsmedelsproduktion.

Att svensk livsmedelsproduktion under lång tid har minskat och att Sverige inte kan försörja sig på mat producerat inom landets gränser är allvarligt. Trenden behöver vändas. Därför är det glädjande att den socialdemokratiskt ledda regeringen nu har presenterat en blocköverskridande livsmedelsstrategi som pekar ut målen för svensk matproduktion fram till 2030.

I Livsmedelsstrategin finns det ett övergripande mål, och det är att den svenska produktionen av mat ökar. Detta bidrar i sin tur till både ökad tillväxt och minskad arbetslöshet.

Utöver det övergripande målet finns det också tre strategiska mål. Det första tar upp regler och villkor för svensk livsmedelsproduktion. Ska vi nå målet om ökad konkurrenskraft och en hållbar livsmedelskedja krävs det att skatter och avgifter är ändamålsenliga och att regler förenklas.

Det andra målet fokuserar på konsumenten och marknaden. En av de främsta styrkorna för svensk mat är att vi har hög säkerhet genom hela livsmedelskedjan. Målet är därför att förtroendet för svenska livsmedel ska vara fortsatt högt och att konsumenterna ska kunna göra medvetna och hållbara val samtidigt som Sverige stärker sin position på den globala matmarknaden. 

Det avslutande målet handlar om att Sverige genom kunskap och innovation ska kunna ta fram mer mat samtidigt som miljöpåverkan av livsmedelsproduktionen minskar

Färdriktningen framåt är i och med livsmedelsstrategin utstakad, och utifrån den presentade regeringen nyligen den första handlingsplanen för att nå målen. Regeringen satsar också drygt en miljard kronor fram till år 2019 för att genomföra livsmedelsstrategin. Tillsammans ser vi nu till att livsmedelsproduktionen i Sverige ökar i framtiden.

Helene Petersson (S) Riksdagsledamot från Jönköpings län

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.