Insändare: Bygg nya arenan på A6

Jag förstår inte varför A6 parkering inte har betraktats som alternativ för fotbollsarenan. Den har bättre tillfartsvägar än andra alternativ. Mot Eurostop, McDonald´s (E4 norr och söder), två avfarter mot norr, mot Ekhagen respektive nya vägen upp mot Järnbacken.

Busslinjer finns redan. Parkeringsplatser finns och kan utökas med P-garage under arenan.

Fotbollstiderna krockar sällan med A6:s bästa kommerstider.
Träningsplanen vid Rocksjön kan moderniseras och eventuellt utökas.
Med affärer i bottenplan kan säkert en privat delfinansiering ordnas.

Kostnad? Borås Arena byggdes för 112 miljoner kronor. Byggkostnadsindex har gått upp med cirka 60 procent sedan 2005 – det innebär att en kostnad för den nya arenan på A6 kan realistiskt hamna under 200 miljoner kronor.

Ett gammalt regementsjukhus eller två hus får eventuellt exproprieras för att bereda plats för arenan.

Stephan

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.