Debatt. Låt pensionärer göra en insats för skolbarnen

Det är pensionärer som vill göra en insats för skolbarnen. De ska vara ett stöd till eleverna på lektioner och raster. De kommer att bidra till att lektionerna blir lugnare så att läraren kan fokusera på sin pedagogiska uppgift. På raster kommer de att uppmärksamma och aktivera elever samt stävja mobbing. De kommer att se barn som inte blir sedda idag pga. bristande resurser. Det handlar mycket om att de svaga, tysta eleverna ska få trivas och utvecklas. De som drabbas när det är oro i klassrummet.

Men de äldre kommer även att fungera som en brygga mellan generationer samt förmedla erfarenheter och svenska normer och värderingar till barnen. Det är naturligt och det är så samhällen brukar fungera. Det är viktigt för alla, men viktigast är det kanske för invandrade barn och infödda barn med liten kontakt med äldre. Av det skälet ska de som blir aktuella vara äldre, ha god kännedom om svensk kultur och ha lång erfarenhet av det svenska samhället.

På så sätt bidrar klassfarmorsystemet även till att vi ska kunna ha ett fortsatt svenskt samhälle med gemensamma normer och värderingar. – En förutsättning för samhörighet, gemenskap och tillit. Motionen föreslog en försöksperiod i tre lågstadieskolor. Systemet skulle på försök erbjudas de skolor som ville pröva. Kostnaden skulle stanna vid en miljon. Alla andra partier röstade emot. Tycker du att ditt parti röstade rätt?

Staffan Eklöf (SD)

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.