Debattartikel: Trygghet i vår tid

Sverige har en stark ekonomi, men svag sammanhållning. Alldeles för många människor i vårt land får inte del av det välstånd som den ekonomiska utvecklingen har skapat. Konsekvensen ser vi i ökad ojämlikhet och växande klyftor. 

Vårt land är inte ensamma om den här utvecklingen, även om klyftorna vuxit särskilt snabbt just här. Detta är en farlig utveckling som väcker frustration och förtvivlan bland människor och är en grogrund för ett polariserat samhälle. Ett otryggt samhälle.

Här är Socialdemokraterna tydliga: Vill vi öka tryggheten måste vi också öka jämlikheten. Därför ska vi använda den starka ekonomiska utvecklingen till att stärka sammanhållningen i samhället och bygga ett Sverige med minskade klyftor och ökad tillit. I det här arbetet vill vi särskilt peka ut tre områden:

1) Kampen mot arbetslösheten måste fortgå med förnyad kraft. Varje dag. Därför är socialdemokratins mål full sysselsättning. För att nå detta måste vi arbeta med matchning och kompetensutveckling så att den som står utanför arbetsmarknaden rustas för att kunna ta ett steg in på den. Detta är också viktigt för att företag och offentlig sektor ska kunna lösa kompetensförsörjningen i framtiden. Genom att investera i bostäder och infrastruktur sätter vi fart på tillväxten och skapar förutsättningar för fler jobb. Här är inte minst höghastighetsbanan en tillväxtmotor som bör ses som vår tids största samhällsbyggnadsprojekt. Alla som kan jobba ska jobba. Detta är en av grundbultarna i den svenska modellen och samhällskontraktet.

2) Ojämlikheten mellan människor blir större när utbildningsväsendet inte längre överbygger klyftor i samhället utan i stället förstärker dem. Skolan måste bli bättre på att kompensera för elevers uppväxtmiljö och klassbakgrund. Därför vill vi arbeta för att höja kvaliteten i skolan genom att mer resurser går till de skolor som har de tuffaste förutsättningarna. Vi vill också se över skolpengssystemet så att det kompenserar för elevers olika förutsättningar. Vill vi förbättra skolan måste de medel som är avsatt för skola, vård och omsorg gå just till detta. Därför måste vinstjakten i välfärden stoppas. Alla barn har rätt att gå i världens bästa skola.

3) I dag kan medellivslängden skilja flera år mellan olika landsdelar och stadsdelar. Detta är oacceptabelt. Vi vill därför sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Ett steg är att låta tandvården omfattas av ett högkostnadsskydd i likhet med övrig vård. Det är inte värdigt ett välfärdsland att människors klassbakgrund syns i leendet. Vi kommer också arbeta för att mer personal anställs inom äldreomsorgen för att alla ska kunna åldras tryggt.

Nu har vi möjlighet att bygga samman Sverige. Därför ska kraften i den ekonomiska utvecklingen användas för att öka jämlikheten – inte till att sänka skatter och nedmontera välfärden. När vi arbetar tillsammans, sida vid sida, och genomför välfärdsreformer så växer friheten. 

Så utvecklar vi den svenska modellen. Så skapar vi trygghet i en ny tid.

Carina Ödebrink, distriktsordförande Socialdemokraterna

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.