Debatt: Demokrati på riktigt – Folkomröstning i Gränna

Debattartikel av Roland Hagström, Marcus Aronsson, Kristian Aronsson och Staffan Eklöf (SD). Demokrati är viktigt. Det skriver alla under på. Men hur är det när det kommer till kritan?

Kommunstyrelsen den 11/4 skulle yttra sig över en remiss från Regeringen. Det gällde bland annat förslag att begränsa skyldigheten för kommunen att underrätta medborgare om rätten att överklaga i vissa situationer och att begränsa rätten att överklaga vissa beslut om bygglov. Syftet är effektivisering av hanteringen. Vi Sverigedemokrater invände tydligt mot förslagen när ärendet var i Miljönämnden och i Stadsbyggnadsnämnden, så det fanns gott om tid för de andra partierna att fundera på frågan innan den nådde Kommunstyrelsen.

Ändå var vi helt ensamma om att ha invändningar mot förslaget.

De andra partierna har mycket att bevisa. Alla röstade tidigare under mandatperioden emot SD:s motion om att ta fram verktyg för att medborgarna ska kunna tillfrågas innan vissa beslut tas. Jönköping skulle annars ha fått verktyg för att enkelt och säkert få ett tydligt och mätbart utslag av folkviljan inför viktiga frågor. Det skulle underlätta riktigt medborgarinflytande.

En annan varningssignal var vad en Liberal Kommunfullmäktige-ledamot sade när SD förordade folkomröstning i Kommunfullmäktige i frågan om Axamoskogens framtid: ”Vi tror inte på folkomröstningar.” MP och V stödde i alla fall SD:s förslag om en folkomröstning i frågan. Bra!

De andra partierna pratar om inflytande genom dialoggrupper. Det handlar om åsikter tidigt i hanteringen, som det är oklart hur många som stöder och som vi politiker kan göra vad vi vill med och det märks inte ens. Snacka går ju, men ett demokratibegrepp utan reellt inflytande för folket ställer inte vi upp på.

Och vi låter oss inte nedslås. En fråga som särskilt lämpar sig för en folkomröstning är frågan om infart och anknytande vägsträckningar i Gränna. Vi tycker att det är lämpligt att Grännaborna själva i en folkomröstning får bestämma i den fråga som mest berör just dem och som kan påverka deras vardag mycket. Det är en naturlig decentralisering av makten.

Roland Hagström, Marcus Aronsson, Kristian Aronsson och Staffan Eklöf (SD)

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.