Insändare: Bevara Munkaskogsgården

Vi Habodemokrater anser att detta beslut är förhastat därför yrkade (röstade) vi på en återremiss att detta ärende skulle skjutas upp till tvisten är löst. Tyvärr förlorade vi med 10-1 i omröstningen. Trots detta sorgliga beslut hoppas vi att tvisten kan lösas och ett nytt beslut fattas senare i höst.

Kommunen har planer att bygga hus på Munkaskog men detta är inte aktuellt de närmaste 10 åren. Vad som händer då är mycket oklart. Man kan stycka av lite av marken för att bevara gården. Föreningen vill ju köpa gården, skall den stå kvar borde Munkaskogsföreningen få köpa gården till ett rimligt pris. Men troligen blir detta beslut tidigast aktuellt om 10år. Vi anser att föreningen skall få ett nyttjanderättsavtal på minst 5år sedan 2 år i taget.

Morgan Malmborg
Habodemokraterna

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.