Låt invandrade kvala till välfärdssystemen!

Det är rimligt och rätt att myndiga personer som invandrat till Sverige borde få kvalificera sig till våra välfärdssystem genom arbete istället för att som idag per automatik omfattas av möjligheten att nyttja dessa. Det är ärligt talat vare sig rättvist, rimligt eller hållbart. 

Alla som kan arbeta och försörja sig själva ska också göra det. Det vet vi i det arbetsamma och företagsamma Jönköpings län. I Sverige, och i vårt Jönköpings län i synnerhet, gör vi rätt för oss och tar ansvar för varandra.

Det finns positivt nog tankar och förslag från olika håll vad gäller mindre, enskilda, utbrutna delar av socialförsäkringssystemen men utgångspunkten måste vara är att detta inte räcker. Detta måste vara en universell princip som villkor och förutsättning för tillgång till våra socialförsäkringssystem över hela linjen.

De samhällsekonomiska vinsterna av denna förändring skulle givetvis bli mycket stora mot bakgrund av socialförsäkringarnas stora andel av statsutgifterna. Resurser som bl.a. kommer kunna användas till jobbskapande satsningar i kampen mot utanförskapet.

Men för mig handlar framförallt krav på inkvalning till våra socialförsäkringssystem inte främst om pengar och resurser utan om något minst lika viktigt. Det handlar om samhälleliga värderingar i Sverige och vårt Jönköpings län, om rätt och fel, om skyldigheter och rättigheter (och att per automatik omfattas av svenska socialförsäkringsystem är inte en rättighet) – och om arbete som förutsättning och grund för välfärd och välstånd.

Mats Green, Riksdagsledamot (M) Jönköpings län

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.