Debatt: Stoppa trafikkaoset i Jönköping

DEBATT. Det är dags att kommunen tar tag i den ”oacceptabla trafiksituationen vi har i Jönköping”. Det skriver de oberoende politikerna Ola Helt, Bo Grennhag, Carin Berggren, Anders Jörgensson och Anne Marie Grennhag i en gemensam debattartikel.

Vi är övertygade om att vi har en stor del av medborgarna bakom oss om att anse att det gått inflation i nuvarande trafikförstörande åtgärder. Vi står bakom synsättet att vi ska eftersträva ett hållbart resande och att det ska finnas stimulerande insatser och åtgärder så att fler upptäcker möjligheterna med att åka kollektivt, cykla eller gå men däremot är det inte acceptabelt att varje enskild åtgärd per automatik ska innebära en försämring för bilisterna.

Utvecklingen av alternativa sätt att driva våra bilar och på så sätt ersätta fossila bränslen går i en rasande takt. Det är inte bilen i sig det är fel på utan dess nuvarande drivmedel. När vi som kommun växer så växer också behovet av att ta sig till sina olika målpunkter under en enskild dag eller under en vecka och detta utan att det tar onödigt lång tid bara för att staden byggs sönder av diverse försvårande hinder.

Att försöka straffa bilisterna genom att bygga olika typer av hinder och därigenom skapa oändliga köer spär bara på utsläpp, skapar irritation och frustration bakom ratten. För varje enskild åtgärd för att till exempel bussarna ska komma fram får inte innebära att det skapas långa köer av andra motordrivna fordon vid varje busshållsplatsstopp.

Vi tror att alla har en förståelse om det uppstår viss köbildning under extraordinära situationer, som vid ett mer omfattande vägarbete eller inför en större helg men det lär finnas liten acceptans för nuvarande, dagliga, köbildningar

Som exempel kan vi nämna rondellerna vid Atollen och Talvid, Odengatan, Norra Strandgatan, Herkulesvägen, Kortebovägen, Huskvarnavägen, Ådalsvägen med flera ställen. De trafikförstörande åtgärderna som genomförts i exempelvis Tabergsdalen har medfört en ökning av olyckstillbud, framförallt mellan oskyddade trafikgrupper, där kollisioner mellan cykel och gående är ett resultat.

Att ha avsmalningar som innebär att den som kommer först fram till aktuellt hinder har företräde skapar helt i onödan ett ”gasa och bromsa”-beteende som varken är till gagn för miljö eller trafiksäkerhet. 

Ola Helt
Bo Grennhag
Carin Berggren
Anders Jörgensson
Anne Marie Grennhag

Oberoende politiker

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.