REPLIK: ”Bilen behövs inte i innerstaden”

Vi vill att Jönköping ska bli en hållbar stad och då behövs det kraftiga satsningar på cykelinfrastruktur och kollektivtrafik. Vi vill att Jönköping ska vara en levande stad, där människor dominerar stadsbilden och inte bilarna. För att Jönköping ska kunna bli den staden krävs bra utrymme för människor att kunna ta sig fram till fots, med cykel eller kollektivtrafik. Bilen behövs inte i innerstaden mer än för ett fåtal och för att de som verkligen behöver ska kunna ta sig fram smidigt med bil, behöver vi andra maka på oss.

Debattörerna hävdar i sin artikel att det inte är bilen i sig det är fel på utan dess nuvarande drivmedel. Vi håller med om att utveckling mot fossilfria drivmedel är nödvändig, det är dock inte drivmedel som skapar trafikstockning i staden, det är bilarna. Oavsett vad våra bilar drivs av i framtiden, så är det inte bilen som ska dominera och styra över vad vi använder vår mark till. Med mindre yta för bilen, blir det mer yta för människor, parker, torg och bostäder. Med mindre yta för bilen blir det mer yta för en levande stad för människorna som bor och vistas där.

Bilköer bildas inte av ”trafikstörande åtgärder”. Bilköer bildas av bilar, för många bilar på samma plats under samma tid. Om fler istället skulle välja att ta bussen till jobbet eller cykla med sina barn till skolan skulle trafiksituationen kunna bli hållbar också i Jönköping.

Vad som verkligen är till gagn för miljön är om fler skulle välja bort bilen. Så, om vi alla istället väljer att vara lite mer människokramare istället för bilkramare så kommer Jönköping bli en hållbarare stad där de som verkligen behöver ta bilen kommer slippa sitta i kö varje dag.

Emma Hult (MP), riksdagsledamot från Jönköping
Andreas Öggesjö (MP), ordinarie ledamot Stadsbyggnadsnämnden i Jönköping

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.