DEBATT. Replik – KD: Äntligen mer idrott i skolan!

Debatt. Respons från Carl Cunnigham (KD), 1:e vice ordf. Barn- och utbildningsnämnden i Jönköping på debattartikel gällande mer idrott i skolan från Lena Hallengren (S) & Thomas Strand (S) i Jmini 170609.

Äntligen! Som kristdemokrat måste man ändå gilla regeringens besked om att man nu vill plussa på med 100 timmar idrott i grundskolan. Fast Kristdemokraterna skulle ju helst se det dubbla.

Kristdemokraterna gick till val 2014 på att införa mer idrott och daglig rörelse i skolan och äntligen tycks det ha landat hos regeringen att det är en god idé. Det finns stark evidens som visar att resultaten i övriga ämnen, såsom matematik och språk, förbättras vid mer rörelse (daglig) och idrott.

Sverige ligger lägst av alla de nordiska länderna i antalet idrottstimmar och vi tror att mer behövs. KD har därför budgeterat för 200 timmar mer idrott i sin budget. Främst handlar det om elevernas välmående, att det ger en bättre psykisk och fysisk hälsa, men också den positiva effekt det har på kunskapsresultaten.

I kommunprogrammet för Jönköping, som antagits för denna mandatperiod, står det: ”Elever som motionerar mår inte bara bättre, de lär sig också mer. Åtgärder ska därför vidtas för att det så långt det är möjligt skapa tid för rörelse och enkel motion i skolan varje dag.” Utifrån detta yrkade Alliansgruppen i Barn- och utbildningsnämnden att utbildningsförvaltningen ska verka för att de goda exempel på daglig rörelse i skolan, som finns i kommunen, ska spridas i organisationen, vilket också antogs av nämnden. Nämnas kan att S och MP yrkade avslag på detta och reserverade sig mot beslutet (BUN 2016/§88).

Regeringen gör för lite och är för långsam. Fridolins hundra dagar för att fixa den svenska skolan har i dagarna passerat tusen…

Carl Cunnigham (KD)
1:e vice ordf. Barn- och utbildningsnämnden i Jönköping

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.