DEBATT. Välfärden behöver investeringar – inte skattesänkningar

Jämlik hälsa kräver med andra ord ett jämlikt samhälle. På så vis är hälso- och sjukvården en viktig del av den svenska modellen, och en hörnsten i vår välfärdspolitik.

De senaste veckorna har vi riksdagsledamöter från Jönköpings län arbetat särskilt för att uppmärksamma unga och äldres hälsa. Det har vi gjort för att vi ser att allt fler unga människor mår dåligt och lider av psykisk ohälsa. Vi har gjort det för att vi ser att behoven av trygg omsorg dygnet runt ökar när antalet äldre blir fler och fler. Därför har vi bland annat pratat med skolkuratorer, lärare, undersköterskor, sjuksköterskor och fältassistenter för att få proffsens syn på den aktuella situationen, och inspel på hur vi ytterligare kan spetsa och utveckla vår politik.

Förslagen vi har fått in är många. Men ett av de tydligaste önskemålen från dem vi träffat är att få fler kollegor. Det kan handla om allt från att frigöra tid för de viktiga samtalen med våra äldre, till att snabba på handläggningarna på barn- och ungdomspsykiatrin. För detta krävs det satsningar på välfärden – inte neddragningar. På samma sätt så behövs det investeringar i välfärden för att kunna utveckla familjecentralernas verksamhet.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har sedan den tillträdde gjort stora investeringar i välfärden. Här kan bland annat de tio välfärdsmiljarderna för att stärka kommun och region nämnas. Det är också med glädje vi konstaterar att resurstillskottet för att anställa mer personal inom elevhälsan givit resultat – stöd och vård måste finnas där ungdomar är.

Samtidigt behövs mer resurser för att kunna anställa exempelvis fler barnskötare, undersköterskor och vårdbiträden. Låt oss därför använda det goda ekonomiska läget Sverige befinner sig i till att satsa på välfärden och stärka det gemensamma. Det är också nödvändigt att vinstjakten i välfärden stoppas. De pengar som är avsedda till skola, vård och omsorg ska inte gå till privata vinster. Vi måste också bort från nyliberalt tankegods där anställdas mäts i sekund och minut, och rapportering samt dokumentation i överflöd tar tid från verksamheten.

Vi kan nämligen aldrig acceptera att människors hälsa begränsas av plånbokens storlek. Sverige behöver satsningar på välfärden – inte skattesänkningar och nedskärningar som Moderaterna och Sverigedemokraterna förslår. Så stärker vi den svenska modellen och ger alla möjligheten att leva ett gott liv.

Peter Persson
Helene Petersson
Thomas Strand
Johanna Haraldsson

Socialdemokratiska riksdagsledamöter från Jönköpings län

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.