DEBATT: Högstadieelever med låga betyg ska erbjudas lovskola

I dag har kommunerna lovskola på frivillig basis, men kan få ta del av ett statsbidrag om max 1 500 kronor per elev och vecka för årskurserna 6 till 9 samt gymnasiet. Erfarenhet visar att lovskola kan vara ett bra komplement till den vanliga undervisningen, eftersom den sker under en just så koncentrerad tid och med högre lärartäthet än under resten av terminen.

Sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde har satsningar på skolan varit prioriterade. Totalt har regeringen tillfört över 11 miljarder kronor till skolan för att vända den negativa trenden, och den senaste PISA-mätningen innebar ett litet trendbrott åt rätt riktning. Genom att tillskjuta resurser, framförallt mot de tidiga åldrarna, är förhoppningen att färre elever riskerar att inte klara kunskapskraven.

Målet för svensk skola kan heller aldrig vara att elever ska intensivläsa ämnen under sommarlovet eller andra lov för att bli behöriga, men för dem som inte klarat att nå upp till kunskapskraven under läsåret är det ett bra komplement. Därför har riksdagen bifallit regeringens förslag om att högstadieelever med låga betyg ska erbjudas lovskola. Det betyder att kommuner/huvudmän är skyldiga att erbjuda lovskola tillde elever som riskerar att inte bli behöriga till något av de nationella programmen på gymnasiet. Uppgifter från Skolverket visar nämligen att drygt 20 procent av landets kommuner inte sökt de bidrag som finns för att arrangerar lovskola, och att elevens möjlighet att läsa upp sina betyg avgörs av vilken kommun man är bosatt i. Detta är ojämlikt och oacceptabelt.

Elevers möjligheter ska inte avgöras av vad de bor eller vilken bakgrund de har. Skolan ska minska klyftorna i samhället – inte öka dem. Även om obligatorisk lovskola innebär en lite jobbigare skollov, ger det också förutsättningar för få ett bättre liv. Det är ytterligare ett steg i att utveckla den svenska modellen.

Thomas Strand (S)

Riksdagsledamot från Jönköpings län

 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.