DEBATT. Sveriges småföretagare förtjänar bättre myndighetsservice

DEBATTDet finns en bild av att det är storföretagen som skapar sysselsättning och driver tillväxten i Sverige. Men faktum är att fyra av fem jobb skapas i småföretag, och att drygt 99 procent av landets företag har färre än 50 anställda. Vi på Företagarna ser därför med oro på hur utvecklingen sett ut de senaste åren vad gäller myndigheters service och bemötande gentemot småföretag.

Företagarna arbetar för att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla företag i Sverige. En avgörande komponent i det arbetet är att företagare måste få mer tid till sin kärnverksamhet, och ägna mindre tid åt att fylla i blanketter, ha myndighetskontakter och upprätthålla komplicerad och tidskrävande administration.

Regler kommer så klart alltid finnas, likaså behovet av administration. Men företagares vardag kan både förenklas och förbättras inte minst genom att förbättra servicen hos de myndigheter som Sveriges småföretag på regelbunden basis måste ha kontakt med. Därför är det mycket oroande att Företagarnas myndighetsranking 2017 visar på att det snarare går i motsatt riktning.

I 2017 års myndighetsranking som undersöker myndigheternas service och bemötande får hela nio av elva myndigheter sämre resultat jämfört med den som genomfördes 2013. Därtill får sex av myndigheterna sin lägsta notering sedan de inkluderades i rankingen. Med en tillbakagång på hela fem procentenheter vad gäller service och bemötande har Arbetsmiljöverket den största negativa utvecklingen jämfört med föregående undersökning. I toppen hittar vi Skatteverket. På tredje plats när det gäller service och bemötande kommer Transportstyrelsen som just nu är i blåsväder angående myndighetens IT-upphandling. Undersökningen gjordes innan den kris som nu råder. Det är troligt att resultatet hade sett annorlunda ut eftersom förtroende bygger också på känslan av rättssäkerhet och där har det ju i det här fallet brustit.

Detta är inte en acceptabel utveckling och vi på Företagarna hoppas att myndigheterna tar till sig av detta. Regelkrångel, tillsammans med många andra svåra omständigheter som kompetensbrist och hotet om införandet av en entreprenörsskatt riskerar både jobben och tillväxten i Sverige. Riktlinjerna för ärendehantering hos myndigheter måste bli både tydligare och enklare. Förbättringar skulle exempelvis kunna ske i form av bättre dialog, servicegarantier och digitalisering.

Sveriges småföretag förtjänar bättre än detta, och med både förbättrad och förenklad myndighetsservice, samt minskat regelkrångel, skulle möjligheterna till fler jobb och ökad tillväxt förbättras. Det kommer vi på Företagarna fortsätta kämpa för.

Frida Boklund, regionchef Företagarna

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.