DEBATT. Nej till bostadsbyggande trots brist på villatomter

DEBATT. Vi är mycket bekymrade över den stelbenthet som råder inom stadsbyggnadsnämnden där man kategoriskt säger nej till olika förslag, till exempel när det gäller byggnation på åkermark.

Det senaste exemplet är det som redovisas i torsdagens artikel i Jönköpings-posten. En markägare som bor och äger Drättinge gård i Kaxholmen har fått nej av Stadsbyggnadsnämnden till en försäljning av mark för villatomter. Markägare vill upplåta två procent av sin mark till bostadsbyggande i form av villatomter.

Det finns ett stort intresse för enskilda villatomter i Jönköpings kommun. Jönköpings kommuns tomtkö består av ca 1200 personer. I dag har Jönköpings kommun två villatomter att erbjuda i tomtkön. Den brist som vår kommun har i detta fall gällande villatomter gör att många intressenter väljer att bosätta sig i närliggande kommuner.

I fallet med tomter på Drättinge är vi väl medvetna om att de möjliga villatomterna planeras på åkermark. Den långsamt sluttande aktuella marken anses av jordbrukaren vara mindre bra att bruka.

Nya bostäder i Kaxholmen skulle innebära en utveckling av samhället vilket är avgörande för mindre orters framtid.
De vackra omgivningarna och närheten till Jönköping gör att Kaxholmen är en attraktiv plats att bosätta sig i.

Vi håller inte med Anders Samuelsson (C) om att Kaxholmen är mättat på invånare. Det finns bevisligen människor som vill bygga villor där. Centerpartiet med Anders Samuelsson i spetsen, verkar inte bara vara emot en vettig trafiksituation i kommunen, nu framgår med tydlighet att detta partis företrädare även motverkar privata initiativ och ett sunt bostadsbyggande.

Att man som markägare inte själv får bestämma om försäljning av egen mark tycker vi är tragiskt men det är en helt annan fråga.

Carin Berggren, oberoende politiker
Anders Jörgensson, oberoende politiker
Bo Grennhag, oberoende politiker
Ola Helt oberoende, politiker

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.