Nej till nya bostäder på Sannaängen!

Utveckla Sannaängen än mer men i friluftssyfte. Det finns scoutverksamhet, förskolor och skolor i området som i ännu större utsträckning kan ha såväl nytta som glädje av en utveckling i den inriktningen.

I förslaget till Kommunalt Bostadsförsörjningsprogram är förslaget att det skall byggas 30 st. lägenheter på Sannaängen. Detta kommer vi att rösta nej till och yrka på att området tas bort från bostadsförsörjningsprogrammet.

Vättersnäs är ett lugnt område med många barnfamiljer. Sannaängen är den enda allmänna platsen där barnen kan träffas och leka under trygga förhållanden. Sandbankarna och Elmiafälten är vidunderliga men ingen trygg plats för barn att leka på.
Därför kommer vi att motsätta oss en byggnation av bostäder på Sannaängen.

Carin Berggren
AnneMari Grennhag
Anders Jörgensson
Ola Helt
(oberoende politiker)

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.