Debatt. Även förklädda vildar är vildar

Trots att de lämnat partiet och vår politik, har de valt att behålla de förtroendeuppdrag de fick av partiet efter valet 2014. De väljer att utnyttja moderaters platser i kommunstyrelse, kommunfullmäktige och ett antal nämnder. Detta sker för den personliga vinningens skull.

Samtidigt har de via insändare och motioner presenterat sig som oberoende politiker och senast som företrädare för ett nybildat parti. Kommunallagen föreskriver, att man personligen måste begära om att bli entledigad från ett politiskt uppdrag. Varken partiet eller kommunfullmäktige kan enligt lagen avsätta dem från dessa poster.

Demokrati innebär, att blir man vald på ett partis valsedel, ger man också ett löfte till väljarna att driva detta partis politik. Ett hedersbegrepp för alla som ägnar sig åt seriöst politiskt arbete är, att lämnar man ett parti och inte längre företräder partiet, så lämnar man även de förtroendeuppdrag man fått av partiet. Detta hedersbegrepp och respekt för demokrati delas inte av vildar.

Vårt krav är att vildarna, lämnar alla moderata uppdrag så platserna kan återbesättas med moderata politiker. Till våra moderata väljare, kan vi bara beklaga att vi gav det förtroende ni gett partiet i valet 2014 till fel personer.

Trots att vi är blockerade av vildar i ett antal viktiga positioner, fortsätter vi driva moderat politik i gott samarbete med övriga Allianspartier för Jönköpings bästa.

För Moderata fullmäktigegruppen

Peter Jutterström, Kommunalråd
Bert-Åke Näslund, Gruppledare

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.