Henrik Lindberg fick Eriksstipendiet 2016

På Eriksdagen i lördags delas Eriksstipendiet ut till cirka 40 barn och ungdomsledare runt om i Sverige. Stipendiaterna är genom sitt ledarskap och engagemang med och ger liv åt barns drömmar

Med motiveringen:

Henrik tilldelas Eriksstipendiet för sitt goda ledarskap och sin förmåga att bekräfta och uppmuntra ledare i sin omgivning som skapar goda förutsättningar för en meningsfull verksamhet. I KFUM:s regi har han bedrivit ett fantastiskt arbete med integration och verksamhet för funktionsnedsatta. Genom en kultursatsning har en mångkulturell och en naturlig mötesplats för både tjejer och killar vuxit fram!

Eriksdagen firas årligen i second hand-butikerna till minne av Erikshjälpens grundare Erik Nilsson. I år är det sjätte gången som Eriksstipendiet delas ut på Eriksdagen. Stipendiet är på 5 000 kronor och ska användas i den verksamhet där stipendiaten är aktiv.

Erikshjälpen vill uppmuntra goda ledare och förebilder som engagerar sig för barn och unga.

– Det finns så många bra verksamheter för barn och unga runt om i Sverige. Men utan engagerade ledare och eldsjälar skulle många av dessa verksamheter stanna av. Genom Eriksstipendiet vill vi uppmärksamma barn-och ungdomsledare som betytt särskilt mycket för föreningens eller verksamhetens barn och ge dem en uppmuntran i deras arbete, säger Åsa Lancaster på Erikshjälpen, programkoordinator för Sverige.

I år firar Erikshjälpen 70 år, vilket kommer uppmärksammas i butiken under Eriksdagen. Det blir också gratis fika till alla barn. På Eriksdagen går samtliga Erikshjälpen Second Hand-butikers dagskassor till Erikshjälpens arbete för barn i Sverige. Erik Nilsson startade sin verksamhet med att skicka hälsningar och presenter till sjuka barn. Erik var själv blödarsjuk och vistades under långa perioder på sjukhus. Genom sina egna erfarenheter blev han medveten om barns behov av uppmuntran inom sjukvården. Det arbete han startade för sjuka barn lever fortfarande kvar. Erikshjälpen stöttar bland annat Lilla Erstagårdens barnhospice för barn som behöver vård i livets slutskede, projektet Solrosen, för barn som har föräldrar inom kriminalvården, och Football For All, integrationsarbete genom fotboll.

 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.