Hon bygger broar mellan nyanlända akademiker och arbetsgivare

Förra året tog Mariana Morosanu initiativet till en första jobbmässa för nyanlända och asylsökande i Jönköping. Efter mässan började hon fundera på olika alternativa sätt för att accelerera integrationsprocessen för nyanlända och asylsökande med en akademisk utbildning. 

Hon fick då idén till arbetsmarknadsprojektet Integration är tillväxt, som hon har drivit under perioden september till december 2016, med hjälp av kollegan Quang Evansluong samt regionala medel. Projektet har riktat sig till nyanlända och asylsökande med utbildning inom teknik-industri samt hälso- och sjukvård. Genom exempelvis studiebesök och nätverksträffar har man hjälpt till att bygga broar in i arbetslivet.

Den efterfrågade kompetensen finns mitt framför näsan

Nu vill Morosanu utveckla projektet så att Evansluong tillsammans med forskarna Marcela Ramirez-Pasillas, på handelshögskolan, och Brittmarie Jacobsson, på hälsohögskolan, ska kunna driva ett forskningsprojekt samtidigt som Morosanu ansvarar för implementeringen av forskningsresultaten i praktiken.

– Fakta visar att många företag behöver rekrytera inom de närmsta åren samtidigt som Jönköping har en jämförelsevis låg utbildningsnivå i förhållande till liknande städer. I och med det höga antalet nyanlända och asylsökande med akademisk utbildning har nu företagen den efterfrågade kompetensen mitt framför näsan, de måste bara mötas, säger Morosanu.

– För att vi ska kunna förändra trenden av arbetsmarknadsutanförskap av högutbildade inom just svenska bristyrken, måste vi hitta nya, effektivare sätt att introducera nyanländ kompetens för svenska arbetsgivare, fortsätter hon.

Drivs av egna erfarenheter

Jobbmässan för nyanlända och asylsökande beskriver hon som ett sådant sätt. Hon driver mässan på frivilligbasis på sin fritid eftersom att hon av egen erfarenhet vet hur viktigt och komplicerat det är med arbetsmarknadsintegration.

När hon flyttade till Sverige från Rumänien som 24-åring hade hon svårt att ta sig vidare trots en högskolutbildning inom juridik och ekonomi i bagaget.

– Jag önskar att jag hade kunnat besöka en jobbmässa för just nyanlända när jag flyttade till Sverige. Eller att jag hade kunnat komma i kontakt med någon som kunde hänvisa mig vidare och tipsa mig om olika kanaler. Men så var det inte, säger hon.

Ny jobbmässa

Den 30 mars är det dags för en ny jobbmässa och det här året kommer den att äga rum på Jönköpings teater. Flera stora företag såsom Husqvarna och Ikea Torsvik har anmält intresse.

Quang Evansluong, Marcela Ramirez-Pasillas och Brittmarie Jacobsson kommer att föreläsa för företag och organisationer på temat ”Integration has No Labels”. Utöver detta kommer även Anna Carendi tala om integration ur ett hållbarhetsperspektiv.

Följ Mariana Morosanu på JKPG Blogg.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.