Gnisterhed: Yes, teamet är i konflikt!

Du har lyckats med att nå det första målet i teamets utveckling, nämligen att skapa tillhörighet och trygghet.

Du märker att teamet har tagit ett steg vidare från den första tidens försiktighet när det inte är lika tyst längre runt bordet när viktiga frågor diskuteras. Du märker det också genom att ditt ord som ledare prövas och ifrågasätts på ett nytt sätt. Under den här fasen av teamets utveckling börjar din ”makt” som ledare i teamet att sakta fördelas ut till teamets medlemmar. Det är en viktig process, men också svår för dig som ledare. Du ställs inför att skiljas från känslan av kontroll och makt, något som är naturligt för många att vilja hålla fast vid.

Många ledare har svårt med sina egna känslor i den här fasen av teamets utveckling som kännetecknas av opposition och konflikt. Det kan hända att du känner dig ifrågasatt, utanför och ibland orättvist behandlad. Då gäller det att minnas att du i din roll som ledare bidrar med något helt unikt i teamet. Du ger deltagarna något att ta spjärn emot i sina samtal och diskussioner. Du ger dem en legitim motpart, någon som det är okej att hålla med eller inte hålla med. Du blir en person som det är okej för deltagarna att tycka olika om, för att på det sättet profilera sig själva. Det är en roll som ingen av deltagarna kan ta men som är avgörande för att teamet ska gå vidare i sin utveckling.

Att ställa kritiska frågor är ett sätt för deltagarna att skapa utrymme för sig själva och hitta sin roll och position i teamet. Samma frågor som du tycker att ni redan kommit överens om tas nu upp till ny diskussion och alla tycks ha nya uppfattningar. Men tänk på att när frågorna var uppe förra gången var teamet i sin inledande fas. Då var det viktigare för teamets deltagare att passa in och känna tillhörighet än att ge uttryck för sina egna åsikter.

Nu däremot, när frågan tas upp igen, känner alla ett större mått av trygghet och det är, tvärt om mot tidigare, viktigt för alla att profilera sig. Teamets deltagare vill hitta sin roll och göra sin röst hörd.

Kom ihåg att livliga diskussioner om teamets arbetssätt och konflikter om uppgift- och målbeskrivningar är ett tecken på att deltagarna känner tillhörighet och trygghet. Du har lyckats skapa ett klimat där deltagarna vågar och vill ge uttryck för sin egen uppfattning! Nu ligger vägen öppen för dig att leda teamet vidare på resan mot att bli ett effektiv team.

Är du sugen på att veta mer om effektiva team så finns det flera avsnitt om detta i poden Ledarskap med Magnus och Kim och du är också välkommen att besöka min hemsida för att ta del av fler möjligheter att utveckla och träna ditt ledarskap.

J-affärers Personliga Ledarskapstränare

Magnus Gnisterhed

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.