Mjölkföretagardag i Jönköping

Cirka 300 mjölkbönder är redan anmälda. Dessutom avslöjas vem som får ta emot Växa Sveriges prestigefyllda pris Årets Mjölkbonde.

Att med kollegor dela bilden av framtiden, de möjligheter vi trots allt har i Sverige i själva företagandet, det är viktigt. Det får mig att fundera kring var just jag befinner mig med mitt företag i allt detta som presenteras”, säger Marita Wolf, mjölkbonde och styrelseordförande i Växa Sverige som kommer att vara moderator under dagen.

Mål och styrning i företaget

Det är i år tionde året i rad som Mjölkföretagardagarna arrangeras. Programmet är mer än någonsin fokuserat på att gå från kris till framtidsbransch.

Bland annat kommer Bengt Svensson, Törlan Lantbruk AB och Åsa-Lina Ohlsson, Växa Sverige dela med sig av sina erfarenheter om hur man framgångsrikt kan styra och sätta mål i ett företag med hjälp av Lean Lantbruk.

En friare en mjölkmarknad ställer högre krav på företagande

Torbjörn Iwarsson är en av landets mest erfarna råvarumarknadsexperter. Under rubriken ”En friare mjölkmarknad” ger han sin syn på mjölkmarknadens möjligheter och vilka åtgärder som krävs för att svenska mjölkbönder ska kunna konkurrera på lika villkor med sina europeiska kollegor.

”Det finns i Sverige idag ett antal konkurrensnackdelar för svenska mjölkbönder som den hårda djurskyddslagstiftningen, gmo-friheten och dieselskatt. Dessa sammantaget gör att våra producenter har det högsta kostnadsläget i EU”, säger Torbjörn Iwarsson.

LRF Mjölk ger under Mjölkföretagardagarna en omvärldsanalys och berättar mer om sitt långsiktiga arbete mot 2025.

”Mjölken har gått från att vara ett särintresse till ett allmänintresse och vi har lyckats nå ut brett, både till allmänhet och politiker. Men lönsamheten är fortfarande pressad för många mjölkföretag och vi jobbar nu vidare mot att skapa en långsiktig konkurrenskraft med branschgemensamma krafter”, säger Jonas Carlberg, chef LRF Mjölk.

Mjölkföretagardagarna i Jönköping arrangeras på Elmia och är ett uppskattat evenemang och samlar cirka 300 lantbrukare från mellersta Sverige.

Under dagen kommer också Växa Sverige att avslöja vem som är mottagare av 2016 års pris Årets mjölkbonde, denne kommer att finnas på plats och möjlighet till intervju finns.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.