Kritikerna missat poängen

Helt nyligen presenterade vi ett litet enkelt Kul-index där vi rankade Sveriges alla 290 kommuner på en slags attraktivitetsskala baserad på antal nöjesföretag och restauranger och andel utskänkningstillstånd.

Det finns naturligtvis mycket man kan tycka om det, och som framgår av undersökningen och texterna i materialet – det är heller inte meningen att den ska vara den absoluta sanningen eller ens i närheten av heltäckande. Vad som gör en plats attraktiv är ju en mix – eller cocktail om man så vill – av en mängd olika faktorer, och det enda som kan säga med säkerhet om en stad är attraktiv eller inte är ju en undersökning där man faktiskt frågar invånare och besökare. Och inte ens då blir det ju absolut eller exakt. Annat än för just den tidpunkten.

Vad som dock är intressant – och här har ju kritikerna missat poängen – är att faktorer som öppna uteställen, restauranger och trevliga miljöer ÄR viktigt. Det ÄR en del av attraktivitet. Det ÄR en del av upplevd kvalitet. Och när det finns gott om restauranger, pubar och barer är det också ett tecken på bra klimat och fungerande samverkan mellan tjänstemän och politiker och näringsidkarna. Utan en sådan samverkan där tillståndsgivning och tillsyn fungerar i bra samspel med företagarens som vill satsa och utveckla finns heller ingen verksamhet. Det är en enkel ekvation.

Urbanisering pågår i hela vårt samhälle, utvecklingen är global. Balansen mellan stad och land förutsätter varandras existens och vi kommer i allt större utsträckning tvingas se på när gränserna förskjuts. 2010 bodde, enligt FN’s världshälsoorganisation, för första gången fler människor i städer än på landsbygden och man menar att trenden kommer hålla i sig så att uppemot 70% av världens befolkning redan vid mitten av det här seklet kommer att bo i städer. Enligt Eurostat är trenden snabbare och tydligare i Sverige än i något annat land i Europa. Urbanisering pågår och det enda vi kan göra är att förhålla oss och anpassa. Utveckla. Möta.

Spritillstånd för krogar är verkligen inte den allenarådande räddaren i den frågan, men öppenhet och tolerans attraherar den kreativa moderna människan, och med det följer automatiskt också en ökning i talang och teknik. När människor rör sig mot attraktiva miljöer följer kreativiteten och framåtandan med. Utvecklingen av våra samhällen följer människan, människan följer inte samhället. Så om vi då vet – och det gör vi ju, forskningen är inte direkt liten på området – att kreativitet och tolerans är attraktionsfaktorer, då ökar också automatiskt vikten av ett rikt kultur- och nöjesliv. Och någonstans där kommer just frågan om restauranger och nöjesföretag in i bilden.

Människan väljer inte platser, städer och arbetsgivare som inte infriar perspektiv som utveckling, öppenhet och tolerans. En restriktiv – ibland rent av bakåtsträvande – hållning i sådana frågor är därför direkt hämmande för ett samhälles utveckling. Alltså är också alla tecken på öppenhet och vidsynthet av intresse och det tittar man efter. När man väljer och när man väljer bort. Det är en del i beslutet som fattas på känsla. Och vilken känsla är det då vi vill förmedla för att attrahera människor att stanna och människor att komma till?

Mattias Peterson
Fastighetsägarna

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.