Fibertillgången bakom Södras expansion

Det var mot den bakgrunden som Södra kände att tiden var inne att gå vidare med den länge planerade utbyggnaden av massabruket i Värö.
För inte så länge sedan var tillgången på fiber begränsad i södra Sverige. Södra Cell konkurrerade om medlemmarnas virke med ett flertal aktörer. Stängningen av pappersmaskiner vid Kvarnsveden, Braviken, Hallstavik och Hylte Bruk minskade efterfrågan på virke med cirka 1,8 miljoner kubikmeter per år. Samtidigt ledde stängningen av pappersmaskiner i Norge under perioden 2012-2013, och Södras nedläggning i Tofte, till en minskad efterfrågan på massaved i Norge om cirka 2,2 miljoner kubikmeter. Lägger man till den siffran med Sveriges cirka 1,8 miljoner miljoner kubikmeter så handlar det om en ökad tillgång på 4 miljoner kubikmeter virke i Södras hemregion.

– På Södra planerar vi för framtiden, närmare bestämt bortåt 50 år framåt i tiden. Planen på att öka produktionen av barrmassa med 275 000 ton per år hade legat i brukschefens gömmor i många år, men det var förändringen av fibertillgången i Sverige som innebar att vi kunde damma av och förverkliga den. När några av pappersmaskinerna i Sverige stängdes förändrade det fibertillgången till vår fördel och gjorde expansionen möjlig, säger Gunilla Saltin, vd för Södra Cell i ett pressmeddelande.

Tillväxtsiffrorna ökar
Som en följd av intensiv forskning, god skogsskötsel och hårt arbete från skogsägarnas sida växer Svenska skogar med 1 procent eller 120 miljoner kubikmeter om året. I regioner räknat kan Sverige grovt sett delas in i fyra områden och inom alla dessa fyra områden finns potential för ett ännu större brukande beroende på åldern på enskilda skogar. Många unga träd planterades till exempel efter skadorna från stormen Gudrun, vilket får oss att tro att tillväxtsiffrorna för den svenska skogen kommer att börja öka ytterligare år 2030.

För de 50 000 skogsägarna som utgör en stor del av Södrakoncernen, säkerställer Värös expansion en framtida efterfrågan på deras virke. För Södras kunder ger det sinnesro att veta att Södra har en stabil och säker tillgång på fiber som kommer från certifierade skogar. Det är precis som Gunilla Saltin sammanfattar saken: det här vinner alla på.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.