Tillväxt och framtidstro bland småföretagare i Jönköpings län

Ett positivt läge för svenska småföretag – den bilden ger Vismas småföretagarindex, som väger samman samman hur många nya företag som startas med småföretagares egna prognoser för året. Jönköpings län hamnar på en total delad tionde plats i länsrankningen.

– Landets småföretagare har all anledning att se ljust på framtiden. Nu gäller det att ta till vara det här gynnsamma läget. Med ett ännu bättre företagsklimat i Sverige skulle fler få chansen att förverkliga sina drömmar, säger Daniel de Sousa, vd för Visma Spcs i ett pressmeddelande.

Indexet väger samman hur många nya företag som startats de senaste fem åren med småföretagarnas inköpsprognoser för de kommande sex månaderna. Det är en stark framtidstro som tonar fram i undersökningen – i samtliga län tror minst tre av tio småföretagare på ökade inköp det kommande halvåret.

Jönköpings län hamnar på delad tionde plats i länsrankningen. Mellan 2011 och 2015 startades 24 nya företag per 1 000 invånare i Jönköpings län. Fyra av tio, 40 procent, av småföretagarna i länet tror på ökade inköp det kommande halvåret.

Uppsala län toppar rankningen, strax före Västmanland. Västmanlands småföretagare är mest positiva kring sina inköp det närmaste halvåret: 46 procent väntar sig en ökning, strax före just Uppsala län där 44 procent tror på ökade inköp. Men i Uppsala län har det startats 30 nya företag per 1 000 invånare de senaste fem åren, något högre än i Västmanland. Därmed kniper Uppsala län den sammanlagda topplaceringen i Vismas småföretagarindex.

Många tror på ökning
Totalt räknar nästan fyra av tio småföretag i landet, 37 procent, med att öka sina inköp det kommande halvåret. Bara 13 procent tror på minskade inköp.

– Eftersom de mindre företagen svarar för hälften av näringslivets omsättning och de flesta jobben skapas här är detta en mycket välkommen och positiv signal för Sverige, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, som två gånger om året tar pulsen på det ekonomiska klimatet bland landets småföretagare med Affärsbarometern.

Nyföretagandet i Stockholms län är starkast i landet, med 52 nystartade företag per 1 000 invånare de senaste fem åren. Därefter följer Halland och Skåne med 32 nya företag per 1 000 invånare.

Sist i länsrankingen hamnar Kalmar län. Där har har det startats 21 nya företag per 1 000 invånare mellan 2011 och 2015, samtidigt som tre av tio företagare, 32 procent, tror på ökade inköp.

Vismas småföretagarindex väger samman antalet nyregistrerade företag per 1 000 invånare under de senaste fem åren, perioden 2011–2015, med företagarnas prognos om inköp under de kommande sex månaderna. Statistiken över nyregistrerade företag har hämtats från Bolagsverket. Befolkningssiffrorna är ett snitt över de senaste fem åren och kommer från SCB. Företagarnas prognos om inköp under de kommande sex månaderna hämtas ur Vismas Affärsbarometer, en enkät som besvarats av 1 403 små och medelstora svenska företag mellan 29 februari och 7 mars 2016.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.