Lammhults glädjerapport – ökar vinsten

Bolagets omsättning för det andra kvartalet ökade till 200,3 miljoner jämfört med 194,2 miljoner samma period förra året.  Även Lammhults rörelseresultat steg till 8 miljoner kronor (7,1) för det andra kvartalet.

– Under andra kvartalet ökade omsättningen med 3 %, framför allt tack vare ett starkt kvartal inom Abstracta. Det mest positiva under kvartalet är den starka utvecklingen för orderingången. Den totala orderingången ökade med 13 %. Det innebär att vi går in i tredje kvartalet med en orderstock som är 27 % högre än vid motsvarande tidpunkt 2015. Vårt senaste förvärv, Ragnars Inredningar, konsoliderades från 1 juni, och har påverkat såväl orderingång, omsättning och resultat positivt, säger Fredrik Fredrik Asplund, VD och koncernchef på Lammhults Design Group ett pressmeddelande.

Resurskrävande flyttar
Efter första halvåret ligger omsättningen i nivå med 2015, trots negativa valutaeffekter och en marknad med fler projekt fördelade senare över året. Bruttomarginalen och rörelseresultatet är fortsatt något bättre än vid motsvarande period 2015. Flytten av Ires produktion till Lammhults Möbel och de stora investeringarna i fabriken i Lammhult har varit resurskrävande. Vi är nu i slutfasen och flytten förväntas ge positiva effekter framöver, säger Fredrik Asplund.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.