Hallpressen tappar i omsättning

Förra veckan släppte Hallpressen sin årsredovisning för räkenskapsåret 2015. I den framgår att bolaget gör en förlust med 34 miljoner kronor.

Samtidigt minskar omsättningen med cirka 100 miljoner från föregående år. 2014 redovisade företaget en vinst med 23,6 miljoner.

Med anledning av ett upphört kommissionsförfarande ger ovanstående siffror en missvisande bild av koncernens sammanlagda resultat. Herenco Press AB och Annonsbolaget Hallpressen AB som tidigare ingick i kommission redovisas i separata bolag från och med 2015.

Samtidigt har ett antal tidigare separata bolag slagits samman med Hallpressen AB, däribland Jönköpings-Posten AB och Jnytt AB.

I årsrapporten redovisas därför även en resultatsammanställning för koncernen som helhet. I den gör Hallpressen en vinst med 13,4 miljoner. Omsättningen minskar med 39,6 miljoner från föregående år.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.