Stark rapport av Combitech

Rörelseresultatet (EBIT) var 77 MSEK, en stor ökning jämfört med samma period förra året (54 MSEK). Rörelsemarginalen uppgick till 8,6 (6,3) procent. Den ökade rörelsemarginalen beror enligt Combitech på en ökad efterfrågan och därmed ökad beläggningsgrad, främst i Sverige, men även på en resultatförbättring i Norge.

Försäljningsintäkterna uppgick till 893 MSEK (862 MSEK), en ökning med 3,6 procent jämfört med samma period 2015. Orderingången ökade med 35 procent det första halvåret till 1 156 MSEK. Ökningen av orderingången är främst relaterad till flerårsbeställningar från Försvarets materielverk.

– Vi ser en mycket positiv utveckling på marknaden just nu, med hög efterfrågan, speciellt i Sverige. Vi har en hög beläggning och ett stort behov av att rekrytera nya medarbetare, säger Hans Torin, vd på Combitech i en kommentar.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.