Så blir Saabs nya jätteanläggning i Huskvarna

Om ett år ska Saabs nya lokaler på Stensholm stå färdiga. Under resans gång har byggföretaget Skanska genomfört vissa åtgärder för att tillmötesgå boende i området.
   – Som det ser ut nu är alla nöjda och glada, säger Fredrik Löf, affärsutvecklare på Skanska.

Det var nu snart tre år sedan det beslutades att Saab beslutade att flytta all sin verksamhet i Jönköping till Stensholm i Huskvarna.

Företaget har haft verksamhet i området sedan många år tillbaka. Den nya anläggningen för Saab Avionics kompletterar Saab Training Simulation, som ligger i gamla byggnaderna.

Bygget beräknas vara färdigställt nästa år. Projektet består dels av en produktionshall på 3 000 kvadratmeter och dels av ett kontorshus på cirka 8 500 kvadratmeter.

Projektet leds av Fredrik Löf, som är affärsutvecklare på Skanska. Han berättar att bygget väckt vissa negativa reaktioner i närområdet. Bygglovet för kontorsbyggnaden överklagades av boende. Där blev det till slut en kompromiss som bland annat innebar att infarten till parkeringsplatsen flyttades.

Förutom det inkom klagomål gällande en pulkabacke som skulle försvinna med anledning av nybygget. Det landade till slut också i en kompromiss, där en del av backen tilläts vara kvar för allmänheten.

– Vi gjorde vad vi kunde för att bibehålla den, säger Löf.

Tror bygget för mycket positivt med sig

Precis intill Saabs anläggning ligger ett kommunalt vårdboende. Där har Skanska kommit överens med de ansvariga om att sätta upp en avskärmning i form av ett plank.

– Vi vill att det ska vara anpassat till platsen. Målsättningen har varit att försöka göra det så bra som vi någonsin kan.

Enligt Löf för projektet med sig mycket positivt för de boende i området. Husens värde ökar, samtidigt som det drar till sig andra verksamheter och skapar nya jobb.

– Som det ser ut nu är alla nöjda och glada.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.