Är du redo för det nya lagkravet?

Den 26 oktober röstade riksdagen igenom regeringens förslag om obligatorisk hållbarhetsrapportering för företag av viss storlek. Förslaget som bygger på ett EU-direktiv innebär förändringar i bland annat årsredovisningslagen, lagen om ekonomiska föreningar, stiftelselagen och aktiebolagslagen.

De företag som omfattas av lagkravet ska bland annat lämna information som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

1 600 svenska företag omfattas av lagen

Totalt räknar man med att ungefär 1 600 svenska företag kommer att omfattas av kravet på hållbarhetsrapportering. Utöver de företag som omfattas av reglerna kommer troligen också underleverantörer att beröras, eftersom dessa kan sitta inne med en del av den information som är relevant för hållbarhetsrapporten.

Hon hjälper företag att lyckas med lagkravet

Anna Carendi, hållbarhetskonsult på Diya Consulting AB i Jönköping, är expert på hållbarhetsrapportering och håller bland annat i föreläsningar, workshops och utbildningar i hur man klarar det nya lagkravet.

– För företag som inte har påbörjat ett hållbarhetsarbete är det hög tid att diskutera vad hållbarhet betyder för deras verksamhet, vilken ambitionsnivå de ska ha och formulera en vision för sitt hållbarhetsarbete. Jag hoppas att företag ser de positiva effekter som en hållbarhetsrapportering och därmed ett strukturerat hållbarhetsarbete kan innebära för företaget, säger Anna Carendi.

En ny mötesplats

Anna Carendi driver bland annat det nya nätverket CSR Småland, en mötesplats som bidrar till hållbar verksamhetsutveckling och nya affärsidéer.

– Här kan man utbyta erfarenheter, hjälpas åt med kontroll av leverantörer och få tips om nya produkter, säger Anna Carendi.

Nätverket riktar sig till företag, ideella organisationer, offentliga aktörer och aktörer inom forskning och utbildning som verkar i Småland.

 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.